WYKRESY

forex

0
396
wykresy forex

Wykres cenowy to seria cen naniesionych na określone ramy czasowe. Na wykresie oś pionowa przedstawia skalę cen, podczas gdy oś pozioma przedstawia czas.

Cechy wykresu

Patrząc na wykres, można wyróżnić kilka czynników, których trzeba być świadomym, gdyż mają one wpływ na przedstawione informacje. Obejmują one ramy czasowe oraz skalę cen.

  • Ramy czasoweKażdy wykres słupkowy, świecowy czy kropkowy, zawiera informację odnoszącą się do określonego odstępu czasowego. Długość tego odstępu stanowi odstęp na wykresie.Wybór, którego odstępu na wykresie użyć, zależy od indywidualnego stylu przeprowadzania transakcji oraz od horyzontu czasowego inwestycji. Daytraderzy mogą użyć odstępów czasowych tak krótkich jak jedna minuta, podczas gdy swingersi (kupcy, których transakcje trwają od kilku dni do paru tygodni) zwykle używają odstępów obejmujących od kilku godzin do jednego dnia.
  • Skala cenIstnieją dwie metody przedstawiania skali cen wzdłuż osi y: arytmetyczna oraz logarytmiczna.Na arytmetycznej skali każdy punkt cenowy jest oddzielony przez taką samą odległość pionową nie zależną od poziomu cen. Każda jednostka miary jest taka sama przez całą długość skali. Jeśli dane akcje pójdą w górę z 10 na 100 przez okres 6 miesięcy, to przemieszczenie się z 10 na 20 (+100% zmiany) będzie miało taką samą odległość jak przemieszczenie z 90 na 100 (+11% zmiany). Pomimo tego, iż w kategoriach bezwzględnych przemieszczenie to jest takie same, różnica polega na kategoriach procentowych.Na skali logarytmicznej każdy punkt cenowy jest oddzielony przez odległość pionową, która jest równa w kategoriach procentowych. Wzrost z 10 na 20 będzie stanowił wzrost 100%. Podobnie wzrost z 20 na 40 również będzie stanowił 100%, tak jak to byłoby w przypadku wzrostu z 40 na 80. Wszystkie te trzy przemieszczenia pojawiłyby się jako ta sama pionowa odległość na skali logarytmicznej.

Typy wykresów

Istnieją trzy główne typy wykresów, które są używane przez kupców w zależności od informacji, której szukają oraz od poziomu indywidualnych umiejętności. Do tych typów wykresów należą: wykres liniowy, wykres słupkowy oraz wykres świecowy.

Wykres liniowy

Wykres liniowy

INTERPRETACJA: : Wykres liniowy to najbardziej podstawowy typ wykresu. Linia pokazana na wykresie łączy pojedyncze ceny w określonym okresie czasu. Najbardziej popularnym wykresem liniowym jest wykres dzienny. Chociaż jakikolwiek punkt z danego dnia może zostać naniesiony, większość kupców skupia się na cenie zamknięcia, którą uważają za najważniejszą. Jednakże, metoda ta wiąże ze sobą pewien problem: użycie dziennego wykresu liniowego nie ukazuje aktywności cenowej, która miała miejsce podczas pozostałej części dnia.

KORZYŚCI: Wykres liniowy umożliwia kupcowi stosunkowo dobrą orientację, co do tego, gdzie cena danego aktywu wędrowała w określonych ramach czasowych.

Wykres słupkowy

Wykres słupkowy

INTERPRETACJA: Każdy wykres słupkowy przedstawia jeden okres aktywności cenowej z wybranej okresowości, która może być tak krótka jak 1 minuta dla wykresów wewnątrzdniowych (intraday) lub też tak długa jak kilka lat dla wykresów historycznych. Na dziennym wykresie słupek pionowy przedstawia operacje handlowe jednego dnia zgodnie z którym:

+ wierzchołek słupka przedstawia wysoką cenę rynkową

+ podstawa słupa przestawia niską cenę

+ lewy symbol hash na śłupku oznacza cenę otwarcia

+ prawy symbol hash na słupku oznacza cenę zamknięcia

KORZYŚCI: Poprzez ujęcie informacji o cenie wysokiej, niskiej, otwarcia i zamknięcia, wykresy słupkowe umożliwiają dokładniejszą I bardziej szczegółową analizę niż standardowe wykresy liniowe.

Wykresy świecowe

Wykresy świecowe

INTERPRETACJA: Wykres świecowy jest blisko związany z wykresem słupkowym, gdyż również ukazuje cztery główne ceny: wysoką, niską, otwarcia oraz zamknięcia. Każda świeca przedstawia skalę czasową indywidualnego wyboru. Następujące skale czasowe są oferowane przez różne oprogramowania dotyczące sporządzania wykresów: 1 min, 15 min, 30 min, 1 h, 2 h, 4 h, 8 h, codziennie, cotygodniowo i comiesięcznie.

Dla wykresu dziennego, każda świeca przedstawia zasięg operacji handlowych jednego dnia i jest pokazana jako “otwarta” lub “zamknięta”:

+ Otwarta świeca przedstawia wyższą cenę zamknięcia niż otwarcia i jest ukazana w kolorze niebieskim.

+ Zamknięta świeca przedstawia niższą cenę zamknięcia niż otwarcia i jest pokazana na czerwono.

Każda świeca składa się z dwóch komponentów, z części głównej/korpusu i cieni:

+ Korpus stanowi grubą część świecy, która przedstawia ceną otwarcia i zamknięcia

+ Cienkie linie powyżej i poniżej korpusu to cienie, które przedstawiają skrajne wartości cen danej sesji. Górny cień (powyżej korpusu) mierzy wysoką ceną sesji zaś dolny cień (poniżej korpusu) mierzy niska ceną sesji.

KORZYŚCI: Wykres świecowy jest najczęściej używanym wykresem w analizie technicznej. Wiele strategii handlowych jest opartych na schematach wykresów świecowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here