WSKAŹNIKI TRENDÓW

forex

0
242
WSKAŹNIKI TRENDÓW

Trend stanowi najważniejsze pojęcie w analizie technicznej. Dany trend określa ogólny kierunek ruchu na rynku. Niezmiernie istotne jest to, aby umieć zidentyfikować trendy w celu dokonywania transakcji zgodnie z nimi, a nie przeciwko nim.

Typy Trendów

Trend może być:

  • Rosnący (ang. rally, upward trend); rynek przejawia tendencję zwyżkową.
  • Spadkowy (ang. downtrend, downward trend) ; rynek przejawia tendencję zniżkową,
  • Poziomy (and. sideways/horizontal trend, flat market, trendless) ; rynek nie przejawia żadnej tendencji.

Długości trendu

Trend podążający w jakimkolwiek kierunku można sklasyfikować zgodnie z jego długością:

  • Krótkotrwały; zwykle trwa nie więcej niż trzy tygodnie,
  • Pośredni ; zwykle trwa pomiędzy trzema tygodniami a kilkoma miesiącami,
  • Długotrwały lub znaczący; może trwać rok lub nawet dłużej. Składa się on z kilku trendów pośrednich, które często poruszają się w kierunku przeciwnym do trendu głównego.

Linie trendu

Linie trendu to po prostu technika sporządzania wykresu, która polega na łączeniu znaczących szczytów (peaks) lub dołków (troughs), aby przedstawić rynkowy trend. Linie te są używane, aby wyraźnie ukazać trend I także pomóc w identyfikacji odwrócenia danej tendencji.

Linia trendu może zostać sklasyfikowana, jako:

  • Rosnąca linia trendu
  • Malejąca linia trendu
  • Pozioma linia trendu

Przykład:

Na wykresie poniżej można zauważyć długoterminowy rosnący trend w EURUSD razem z rosnącą linią trendu.

trend-wzrostowy

Kanały

Kanał cenowy stanowi dodatek do dwóch równoległych linii trendu, które spełniają funkcję silnych obszarów wsparcia i oporu. Jedna linia trendu łączy serię szczytów cenowych, podczas gdy druga łączy serią dołków cenowych. Kanał może być poziomy lub nachylać się w górę lub dół. Kupcy oczekują, iż obrót danego papieru wartościowego lub waluty będzie przebiegał pomiędzy tymi dwoma poziomami wsparcia i oporu, dopóki nie dojdzie do przełamania jednego z poziomów. Używają oni linii kanałowych, aby wskazać, gdzie złożyć zlecenie realizacji zysku (take-profit order) lub zlecenie z limitem straty (stop-loss order).

Wykres poniżej przedstawia rosnący kanał w indeksie S&P 500.

kanał-trendu

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułCO TO JEST ANALIZA TECHNICZNA?
Następny artykułWYKRESY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here