Wskaźniki ekonomiczne

0
299
forex

Co to jest wskaźnik makroekonomiczny?

Wskaźnik makroekonomiczny to oświadczenie ekonomiczne kraju na temat jego zdrowia gospodarczego. Przykładem jest oświadczenie o PKB lub o wskaźnikach inflacji z danego kwartału w roku.

Wskaźników makroekonomicznych jest tak wiele, że podstawą dla inwestorów online jest zapamiętanie, które z nich pomogą ich portfoliu i potem wpłyną na instrumenty, w które inwestują.

Ten dział dostarcza informacji o światowych wskaźnikach gospodarczych.

Dla Twojej wygody podzieliliśmy je w łatwe do zrozumienia kategorie. Wskaźniki dotyczące gospodarki Stanów Zjednoczonych pokrywają wszystko od poziomu inflacji do przyrostu naturalnego. Dział o wskaźnikach europejskich pozwoli naszym klientom inwestującym w instrumenty UE uzyskać dostęp do najświeższych wiadomości z UE, a sekcja o wskaźnikach azjatyckich koncentruje się na najświeższych wiadomościach z Chin, Japonii i z krajów leżących nad Pacyfikiem.

Wskaźniki ekonomiczne ze Stanów Zjednoczonych

Najwięcej wskaźników publikowanych jest dla gospodarki Stanów Zjednoczonych, ponieważ jest to największa gospodarka świata. Dlatego też wskaźniki podane niżej są obserwowane przez inwestorów z całego świata.

NAZWA OPIS DATA
Zatrudnienie w sektorze prywatnym zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym (z wyłączeniem instytucji rządowych i sektora rolniczego). Publikowany w pierwszy piątek każdego miesiąca.
Bilans handlu zagranicznego lub deficyt handlowy Wskaźnik podający wynik różnicy między eksportem a importem danego kraju 10 dnia każdego miesiąca o 8:30 czasu EST.
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych Wskaźnik mierzący średnią zmianę cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług. Informuje o zmianie cen z perspektywy nabywcy. 15 dnia każdego miesiąca o 8:30 rano czasu EST
ISM dla przemysłu Wskaźnik ten obrazuje zmiany aktywności tego segmentu gospodarki USA. Publikowany co miesiąc w pierwszym dniu handlowym o 10:00 czasu EST.
Indeks Uniwersytetu Michigan Indeks powstający na podstawie ankiet telefonicznych przeprowadzanych na reprezentatywnej grupie 500 amerykańskich gospodarstw domowych, które proszone są o ocenę bieżących warunków ekonomicznych oraz oczekiwań co do kształtowania się tych warunków w przyszłości. Raport przygotowawczy jest publikowany 15 dnia każdego miesiąca. Raport ostateczny publikowany jest w ostatni wtorek miesiąca.
PKB (Produkt Krajowy Brutto) Wskaźnik określający sumę wyprodukowanych dóbr i usług w danym czasie w danej gospodarce, publikowany kwartalnie i rocznie. Każdego miesiąca aktualizowane są dane kwartalne, które publikowane są na koniec miesiąca.
Zamówienia na dobra trwałego użytku Wskaźnik ten obrazuje, które dobra trwałego użytku są składane przez producentów natychmiast oraz w przyszłości. W zależności od sezonu.
Inflacja Producencka Mierzy inflację na poziomie producentów, nie włączając w to usług. Około 15 dnia każdego miesiąca
Stopa Bezrobocia (%) Ilość bezrobotnych aktywnie poszukujących pracy, wyrażona jako procent całej siły roboczej. Pierwszy wtorek każdego miesiąca
Pozwolenia na budowę domów Wskaźnik obrazujący ilość wydanych pozwoleń na budowę nowych domów Trzeci wtorek każdego miesiąca
Produkcja Przemysłowa Indeks obrazujący zmiany wielkości produkcji w sektorze przemysłowym, wydobywczym i w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej. Trzeci wtorek każdego miesiąca
Rozpoczęte budowy domów Jeden ze wskaźników dot. budownictwa mieszkaniowego w USA, obrazujący liczbę rozpoczętych budów w danym okresie. Około 17 dnia każdego miesiąca

 

Wskaźniki ekonomiczne z Unii Europejskiej

Ta sekcja przedstawia wszystkie najnowsze oraz nadchodzące wskaźniki ekonomiczne ze Strefy Euro. Wszystkie wskaźniki są wyjaśnione, abyś mógł

wykonywać przemyślane inwestycje.

NAZWA OPIS CZĘSTOTLIWOŚĆ
CPI Strefy Euro Wskaźnik mierzący średnią zmianę cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług. Informuje o zmianie cen z perspektywy nabywcy. Miesięcznie i kwartalnie
Indeks Instytutu ZEW Obrazuje on nastroje wśród analityków i inwestorów instytucjonalnych w odniesieniu do sytuacji gospodarczej w Niemczech. Miesięcznie
Indeks Instytutu IFO Wskaźnik niemieckiej produkcji przemysłowej. Obrazuje on nastroje wśród niemieckich przedsiębiorców i jest uznawany za najbardziej wiarygodne źródło informacji o kondycji niemieckiego gospodarki. Miesięcznie
Decyzja ECB ws. stóp procentowych Zazwyczaj obserwuje komentarze Prezesa ECB po decyzji ws. stóp procentowych. Kwartalnie

 

Wskaźniki azjatyckie

Azja i wszystkie kraje z basenu Oceanu Spokojnego stały się ważnym regionem gospodarczym. Jest tam zlokalizowana druga co do wielkości gospodarka świata (Chiny) , ale także wiele krajów rozwijających się gospodarczo.

Azja i kraje znad Pacyfiku stały się strefą zainteresowania inwestorów na rynkach Forex, Akcji i Towarów. Poniżej znajduje się lista wskaźników notowanych w tym rejonie.

 

Chiny

NAZWA OPIS CZĘSTOTLIWOŚĆ
PKB Wskaźnik określający sumę wyprodukowanych dóbr i usług w danym czasie w danej gospodarce, publikowany kwartalnie i rocznie. Kwartalnie i rocznie
Produkcja Przemysłowa Indeks obrazujący zmiany wielkości produkcji w sektorze przemysłowym, wydobywczym i w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej.
Sprzedaż detaliczna Wyniki sprzedaży detalicznej to raport obejmujący dane o całkowitej sprzedaży detalicznej. Miesięcznie
Indeks nastrojów biznesu Miernik koniunktury w biznesie. Dane pochodzą z ankiet przeprowadzanych wśród przedstawicieli sektora produkcyjnego. Miesięcznie
Bilans handlu zagranicznego Wskaźnik podający wynik różnicy między eksportem a importem danego kraju. Kwartalnie

 

Japonia

NAZWA OPIS CZĘSTOTLIWOŚĆ
Indeks zaufania konsumentów Obrazuje ogólną sytuację ekonomiczną, dochody, zatrudnienie, planowane wydatki na dobra trwałe. Miesięcznie
PKB Wskaźnik określający sumę wyprodukowanych dóbr i usług w danym czasie w danej gospodarce, publikowany miesięcznie i kwartalnie. Miesięcznie i kwartalnie
Inflacja Obrazuje poziom zmian wartości waluty zarówno miesięcznych, kwartalnych i rocznych. Kwartalnie

 

Australia

NAZWA OPIS CZĘSTOTLIWOŚĆ
Indeks nastrojów biznesu Miernik koniunktury w biznesie. Dane pochodzą z ankiet przeprowadzanych wśród przedstawicieli sektora produkcyjnego. Miesięcznie
PKB Wskaźnik określający sumę wyprodukowanych dóbr i usług w danym czasie w danej gospodarce, publikowany co miesiąc. Około 10 dnia miesiąca
Import Obrazuje ilość towarów importowanych do Australii. Miesięcznie
Oceń decyzję Pierwszy wtorek każdego miesiąca
Stopa bezrobocia Ilość bezrobotnych aktywnie poszukujących pracy, wyrażona jako procent całej siły roboczej. Około 12 dnia miesiąca

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here