Wiedza o rynku Forex – słownik pojęć

0
194
forex-teoria

Dźwignia finansowa (lewar) to instrument finansowy, dzięki któremu gracz inwestując niewielkie kwoty może kontrolować pozycje o znacznie większej wartości i tym samym osiągać o wiele większe zyski. Innymi słowy, dzięki dźwigni gracz inwestuje więcej pieniędzy w transakcję, niż wynoszą jego rzeczywiste środki na koncie – np. posiadając 1000 dolarów może kupić kontrakt o wartości 100 000. Z reguły dźwignia na rynku forex wynosi od 1 : 50 do 1 : 200. Im większa dźwignia, tym większa może być zyskowność danej transakcji (jeśli jednak przy dużej dźwigni inwestor poniesie stratę, tym szybciej transakcja zostanie automatycznie zamknięta).

Spread – jest to różnica pomiędzy kursem kupna pary walut a kursem ich sprzedaży i w przypadku rynku forex stanowi marżę brokera. Im mniejszy spread oferuje dany broker, tym bardziej opłaca się graczom korzystać z jego usług. Spread liczony jest w tzw. pipsach (są to najmniejsze jednostki, w jakich określa się zmiany kursów) i stanowi 1/100 jednego procenta danej pary walut. Jeśli więc np. nastąpi wzrost kursu EUR/USD z 1,7844 do 1,7849, mówimy, że kurs wzrósł o 5 pipsów.

Lot – jest to jednostka określająca minimalną ilość danej waluty, którą można wykupić na danej platformie i danym typie konta (u większości brokerów jest to przeważnie 100 000 jednostek bazowej waluty w parze).

Pips – kurs walut jest najczęściej wyceniany do czwartego miejsca po przecinku (z wyjątkiem japońskiego jena, w przypadku którego kurs jest podawany tylko do dwóch miejsc po przecinku). Pip, zwany również punktem, jest najmniejszą różnicą, jaka może nastąpić w kursie wymiany – tak więc jeden pip wynosi 0,0001, pięć pipsów – 0,0005 itd. Zmiana kursu dla EUR/USD z 3,2640/3,2645 oznacza więc wzrost kursu o pięć pipsów (3,2645 – 3,2640 = 0,0005).

Analiza techniczna Forex stanowi narzędzie przewidywania ruchów cen i trendów na rynku na podstawie analizy wykresów z wcześniejszych zmian wartości par walut oraz wolumenu obrotów. Wykresy umożliwiają graczom prognozowanie przyszłości, są bowiem graficznym zapisem powtarzalnych wzorów zachowań rynkowych.
Analiza techniczna jest oparta na trzech podstawowych zasadach:

1. Najważniejszy jest rynek – należy analizować zmiany cen, a nie przyczyny zmian. Ceny poszczególnych walut oraz zachowanie rynku tworzą tzw. informację pełną, bowiem wszystkie czynniki, którym przypisuje się wpływ na rynek, tak czy inaczej mają swoje odbicie w kursach i wolumenie obrotów. Nie ma więc sensu zagłębianie danych gospodarczych czy śledzenie poczynań polityków – najważniejsze są ruchy kursów będące konsekwencją fluktuacji podaży oraz popytu.

2. Prognozowanie przyszłości jest możliwe – ceny pary walut podlegają zmianom według określonych zasad. Można ustalić kierunek tych zmian (trend) i na podstawie trendu przewidzieć zachowanie rynku (gdyż pewne wzory zachowań systematycznie się powtarzają i posiadają ściśle określone skutki).

3. Inwestorzy powtarzają zachowania występujące w przeszłości – wieloletnie analizowanie reakcji inwestorów (w tym również reakcji czysto emocjonalnych) pozwoliło na wysnucie wniosku, iż zachowania psychologiczne ludzi niemal się nie zmieniają i gracze zachowują się w sposób schematyczny, który można przedstawić w formie wykresów.

Analiza techniczna najczęściej posługuje się wykresami liniowymi, słupkowymi oraz świecowymi.

Analiza fundamentalna Forex to metoda przewidywania zmian na rynku forex jest prowadzona w oparciu o raporty gospodarcze, decyzje polityczne, statystyki ekonomiczne i tym podobne. Analitycy biorą pod uwagę różne dane, takie jak np. polityka rządu w zakresie stóp procentowych, ogłoszenie wskaźników stanu gospodarki, podanie wyniku bilansu handlowego państwa, wzrost inwestycji zagranicznych bądź też zadłużenia zagranicznego, wydarzenia polityczne wpływające na gospodarkę państwa, nastroje inwestorów, a nawet pogodę – i na tej podstawie tworzą prognozy dotyczące przyszłych zmian cen walut. Analiza fundamentalna wymaga więc od gracza dużej wiedzy makroekonomicznej oraz doświadczenia. Bywa jednak zawodna w przypadku inwestycji krótkoterminowych, dlatego jest najczęściej stosowana łącznie z analizą techniczną.

Pary walut

Handel walutami, tak jak każdy inny rodzaj handlu, podlega prawom popytu i podaży. Jeśli zapotrzebowanie na daną walutę rośnie, wzrasta jej cena w stosunku do innych walut, a tym samym zmianie ulega kurs wymiany. Na rynku forex wartość walut określana jest za pomocą pary walut (stosunku wartości jednej waluty do innej waluty). Jeśli więc mamy do czynienia z kursem euro do dolara EUR/USD = 1,3010, oznacza to, że 1 dolar jest wart 1,3010 euro. Pierwsza z walut (czyli euro) jest w tym przypadku walutą bazową, natomiast dolar (USD) stanowi walutę kwotowaną. Różnicę pomiędzy kursem kupna pary walut a kursem ich sprzedaży określamy mianem spreadu.

Główne pary walutowe tworzą waluty związane z największymi gospodarkami światowymi. Z racji swojej atrakcyjności dla inwestorów posiadają dużą płynność i są łatwo dostępne w niemal dowolnej ilości, bez względu na porę dnia czy nocy. Do głównej pary walut zaliczamy EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF oraz USD/CAD.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here