Uczestnicy rynku Forex

forex

0
231
Uczestnicy rynku Forex

Rynek Forex

Forex to międzynarodowy rynek pozagiełdowy (z ang. over-the-counter market, OTC). Oznacza to że rynek ten jest zdecentralizowany, samodzielnie uregulowany bez centralnej giełdy lub systemu rozliczeń, w przeciwieństwie do rynków akcji i kontraktów terminowych (futur es). Taka struktura rynku eliminuje konieczność uiszczania opłat za wymianę i rozliczenia, co w rezultacie prowadzi do ograniczenia kosztów.

Rynek Forex tworzą różni uczestnicy, którzy mają różne potrzeby i interesy i którzy prowadzą transakcje bezpośrednio między sobą. Tych uczestników można podzielić na dwie grupy – rynek międzybankowy i rynek detaliczny.

Rynek Międzybankowy

Rynek międzybankowy obejmuje transakcje walutowe zawierane między bankami centralnymi, bankami komercyjnymi i instytucjami finansowymi.

  • Banki Centralne – Narodowe banki centralne (jak np. US Fed i BCE) odgrywają ważną rolę na rynku Forex. Jako główne organy monetarne, ich rola polega na utrzymaniu stabilności cen i wzrostu gospodarczego. Aby to osiągnąć, regulują całą podaż pieniądza w gospodarce ustalając poziom kursu wymiany walut i wymagania dotyczące rezerw. Zarządzają one także krajowymi rezerwami walutowymi tak, aby mieć wpływ na zachowanie rynku i kursy wymiany walut.
  • Banki Komercyjne – Banki Komercyjne (takie jak Deutsche Bank i Barclays) zapewniają płynność rynku Forex ze względu na wolumen transakcji, które obsługują każdego dnia. Niektóre z tych transakcji obejmują konwersje walut obcych w imieniu i na potrzeby klientów, podczas gdy inne są prowadzone przez wewnętrzne bankowe centra transakcyjne w celach spekulacyjnych.
  • Instytucje Finansowe – Instytucje finansowe takie jak firmy zarządzające funduszami, fundusze inwestycyjne, emerytalne, firmy brokerskie handlują walutami obcymi w ramach swoich zobowiązań wobec klientów – ich zadaniem jest m.in. szukanie okazji inwestycyjnych. Na przykład, podmiot zarządzający portfelem zawierającym kapitał międzynarodowy, będzie musiał zaangażować się w handel walutami obcymi po to, aby kupować i sprzedawać akcje zagraniczne.

Rynek Detaliczny

Rynek detaliczny obejmuje transakcje zawierane przez drobnych spekulantów i inwestorów. Te transakcje są realizowane za pośrednictwem brokerów na rynku Forex, którzy występują w roli mediatorów między rynkiem detalicznym a międzybankowym. Uczestnicy rynku detalicznego to fundusze parasolowe, korporacje i indywidualni gracze.

  • Fundusze parasolowe – Fundusze parasolowe (hedgingowe) to fundusze prywatnych inwestorów, które spekulują na różnych aktywach z wykorzystaniem dźwigni. Tzw. Fundusze Macro Hedge szukają okazji na rynku Forex. Planują one i realizują transakcje po analizie makroekonomicznej, która obejmuje przegląd problemów dotyczących danego kraju i jego waluty. Ze względu na wysoką płynność i agresywne strategie, kształtują one w głównej mierze dynamikę rynku Forex.
  • Korporacje – reprezentują firmy, które zajmują się w działalność importową/ eksportową z kontrahentami zagranicznymi. Główna działalność prowadzona przez korporacje wymaga od nich, aby kupowały i sprzedawały waluty obce w zamian za towary, co powoduje, że są narażone na ryzyko związane z kursem wymiany walut. Za pośrednictwem rynku Forex dokonują one wymiany walut i zabezpieczają się przed przyszłymi wahaniami kursowymi.
  • Gracze Indywidualni – gracze i inwestorzy indywidualni handlują na rynku Forex wykorzystując kapitał własny, aby czerpać zyski z spekulacji na przyszłych kursach wymiany walut. Działają oni głównie przez platformy Forex, które oferują wąskie spready, natychmiastową realizację zleceń i rachunki z wysoką dźwignią finansową.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here