TERMINY ZWIĄZANE Z KONTRAKTAMI CFD

forex

0
232
TERMINY ZWIĄZANE Z KONTRAKTAMI CFD

Co to jest CFD?

CFD to kontrakt uzgodniony między Klientem a jego brokerem do wymiany, w momencie zamknięcia kontraktu, różnicy w cenie między ceną otwarcia a ceną zamknięcia instrumentu bazowego.

To oznacza że w transakcjach z wykorzystaniem kontraktów CFD, Klient nie kupuje lub obejmuje aktywa bazowego fizycznie; handluje on kontraktem, którego wartość obejmuje każdą zmianę ceny aktywa bazowego.

Jak działa kontrakt CFD?

  • Wpłata Środków

Kontrakty CFD działają na zasadzie wpłaty środków, które są wpłacane przez Klienta w celu zabezpieczenia transakcji. To oznacza, że kiedy Klient otwiera pozycję, nie musi płacić całej jej wartości. Zamiast tego, Klient wpłaca depozyt od 1% do 2% (w zależności od wymogu posiadania depozytu dla danego kontraktu), co umożliwia Klientowi prowadzenie transakcji o wartości 50 razy przekraczającej jego kapitał początkowy (dźwignia do 50:1).

Klient zobowiązany jest do posiadania środków na swoim rachunku aby pokryć kwotę transakcji każdego kontraktu CFD oraz związanych z nią kosztów, w przypadku gdy nastąpi niekorzystny dla Klienta ruch ceny. Wymóg posiadania depozytu musi być przestrzegany, aby utrzymać otwartą pozycję. W przypadku gdy wartość kapitału na rachunku spadnie poniżej minimalnego wymogu odnośnie depozytu, rachunek należy zasilić dodatkowymi środkami.

  • Transakcje i Ceny

Handel kontraktami CFD odbywa się w jednostkach, które różnią się od siebie w zależności od samego kontraktu, na przykład:

  • Ropa naftowa – w baryłkach(bbl)
  • Pszenica – w buszlach (bu)
  • Kawa – w funtach (lb)

Wszystkie jednostki są ustalone w formie standardowej ilości zwanej „serią”. Seria to minimalna ilość, z wykorzystaniem której można handlować danym instrumentem.

Kontrakty CFD są kwotowane według aktualnej ceny rynkowej. Więc na przykład, notowania akcji i towarów są kwotowane, kupowane i sprzedawane w ich walucie podstawowej. Kontrakt CDF na FTSE100 jest kwotowany w funtach szterlingach, a na S&P500 w dolarach.

  • Codzienna korekta odsetek

W przypadku pozostawienia pozycji CFD otwartej na drugi dzień, Klient płaci lub otrzymuje dzienne odsetki w zależności od tego, czy przyjął długa czy krótką pozycję. Te korekty odzwierciedlają opłaty za usługi finansowe na rzecz Brokera Forex aby utrzymać otwartą pozycję Klienta.

Codzienne Korekty Odsetek odbywają się w oparciu o stopę LIBOR plus/minus 2,5% i są obliczane w następujący sposób:

Odsetki dzienne = (wartość pozycji w USD x (odpowiednia stopa LIBOR w następnym dniu +/- 250 bps))/360

Skrót LIBOR oznacza stopę procentową kredytów oferowanych na rynku międzybankowym w Londynie – jest to dzienna stopa referencyjna oparta na oprocentowaniu, na jakim banki pożyczają od innych niezabezpieczone środki na hurtowym rynku pieniężnym w Londynie (inaczej zwanym rynkiem międzybankowym).

Na przykład jeśli stopa LIBOR wynosi 3,5%, długie pozycje zostaną obciążone LIBOR +2.5% (=6,0%), a krótkie pozycje otrzymają LIBOR -2,5% (=1,0%).


Codzienne korekty długich pozycji

Rachunek Klienta zostanie obciążony tak, aby odzwierciedlić korekty oprocentowania (przy stopie LIBOR +2,5%) poniesione za pożyczone środki wsparte dźwignią finansową, dzięki którym Klient prowadzi transakcje na rynku.


Codzienne korekty krótkich pozycji

Rachunek Klienta zostaje uznany tak, aby odzwierciedlał korekty oprocentowania (przy stopie LIBOR -2,5%). To odzwierciedla efekt sprzedaży instrumentów, w których wystąpił zysk ze sprzedaży.

  • Wygaśnięcie instrumentu bazowego (Zrolowanie)

O ile nie określono inaczej, instrument bazowy kontraktu CFD posiada określoną datę ważności. Niemniej jednak, należy wziąć pod uwagę, że kontraktami CDF nie handluje się dokładnie do dnia wygaśnięcia ważności instrumentu bazowego. Zamiast tego kontrakt CFD zostaje zrolowany do następnej ceny stanowiącej podstawę kontraktu terminowego w ostatni weekend (przed oficjalną datą wygaśnięcia instrumentu). Operację tą określa się jakozrolowanie przed datą wygaśnięcia .

W przypadku wystąpienia istotnych różnic w cenie między dwoma kontraktami terminowymi, saldo na Rachunku Klienta zostanie odpowiednio skorygowane na podstawie wartości pozycji otwartej wygasającego kontraktu CFD. Ta korekta zostanie uwzględniona na rachunku pod Opłatą za Zrolowanie i nie będzie miała wpływu na wartość rzeczywistą Kapitału Klienta.

Niemniej jednak, Klient powinien wziąć pod uwagę fakt, że zmiana dwóch cen kontraktów bazowych CFD może skutkować znaczną różnica ceny. W związku z tym Zlecenia Entry mogą być realizowane po stawkach rynkowych, a nie wcześniej zdefiniowanych.

W przypadku gdy Klient nie chce ponosić kosztu korekty ceny ani żadnych konsekwencji zrolowania kontraktu bazowego CFD, może on zamknąć swoją/e pozycję/e i/lub anulować Zlecenia przed datą zrolowania, a następnie otworzyć nową/e pozycję/e. Broker Forex dołoży wszelkich starań aby poinformować Klienta o wszelkich datach wygaśnięcia instrumentów w formie okienka , Popup, e-maila, lub przez stronę internetową.


Przykład:

Rachunek Klienta u brokera forex na pozycji długiej, indeks Dax 30, kontrakt Futures CFD, 10 serii na 5,700.

Cena aktualnego kontraktu Dax 30 Futures CFD (Data wygaśnięcia grudzień 2009) wynosi 5 710 EUR, przynosząc Klientowi zysk w wysokości EUR 100 (10 serii x 10 EUR).

Cena następnego kontraktu (data wygaśnięcia marzec 2010) wynosi 5 720 EUR, tj. + 10 EUR w ciągu bieżącego miesiąca.

W sytuacji zrolowania kontraktu przez brokera forex do kontraktu na następny miesiąc:

Kwotowana cena jest zmieniona na nowy kontrakt; otwarta pozycja Klienta będzie zawierała zysk w wysokości 200 EUR (10 serii x [5,720-5,700]).

Niemniej jednak, Rachunek Klienta zostanie obciążony kwotą 100 EUR stanowiącą opłatę za zmiany w saldzie zysków / strat z powodu zrolowania.

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułCo to jest CFD ?
Następny artykułPRZYKŁADY TRANSAKCJI CFD

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here