Słownik rynku Forex

forex

0
915
forex podstawy

Kiedy zaczynasz inwestycje na Forex wiele pojęć z nim związanych może wydać się niejasnych. Specjalnie dla początkujących przygotowaliśmy więc słowniczek-niezbędnik, który pomoże w lepszym zrozumieniu tematyki związanej z rynkiem Forex i Giełdą.

Przyrost (Accrual) – Dystrybucja premium i obniżek na transakcjach przednich wymian, które bezpośrednio związane są z umową zamianąwpłaty (odsetki arbitrażu), w okresie każdej umowy.

Dostosowanie (Adjustment) – Akcja legalna normalnie połączona ze zmieniającą polisą demestyczno ekonomiczną, przeważnie do nierówności poprawnychpłatności, lub aby ogłosić zmianę w oficjalnej taryfie państwa.

Analityk (Analyst) – Funduszowy fachowiec, który ma doświadczenie w oszacowaniu inwestycji, finansowych marketów, branży i sektorów. Analityk może zebrać dane marketu, aby zrobić zakup, sprzedaż i zachować rekomendacje dla klientów.

Uznanie (Appreciation) – Finansowy produkt jest opisany jako “Uznany”, gdy wzrósł w cenie przez wymagania marketu.

Arbitaż (Arbitrage) – Jednoczesny zakup, lub sprzedaż finansowego produkty, w celu korzystania z okazji różnic cen mniejszych, które pojawiają sie przy porównywaniu różnych marketów.

ADP  Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym (ADP Nonfarm Employment Change) – Mierzy zmianę w ilości zatrudnionych ludzi w ciągu poprzedniego miesiąca, nie wliczając sektora rolniczego. ADP, czołowy dostawca zatrudnienia dla biznesów, wyznaje ten wskaźnik dwa dni przed reportem oficjalnego Biura Statystyk Zatrudnieniowych (BLS). Chociaż, że wskaźnik istnieje tylko od roku 2007, pokazał przewidywalne waluty w stosunku do reportu BLS

Aukcja (Auction) – Sprzedaż rzeczy do najwyższego licytującego. (1) Metoda często używana w wymianie kontroli reżimów, dla alokacji zagranicznej wymiany. (2) Metoda używana dla alokacji papierów rzędowych, takich jak US Rachunki Skarbcowe. Mali inwestorzy dostają preferowany dostęp do rachunków. Średnia podawana cena jest wtedy wyliczana na podstawie konkurencyjnych zaakceptowanych ofertach. W niektórych przypadkach aukcji rządowych, jest to uzysk, a nie cena która została zaoferowana.

Opcja Średniej Taryfy (Average Rate Option) – Kontrakt, w którym cena przekazywana jest na podstawie różnicy ceny uderzenia i średniej taryfy punktu w okresie kontraktu. Czasami nazywana „Opcja Azjatycka”.

Azjatyckie Banki Centralne (Asian central banks) – To referencja do kolektywnych centralnych banków z czołowych ekonomii Azjatyckich „Tiger”. Z powodu wzrostu ekonomii tych krajów, te banki stały się bardziej aktywne w głównych wymianach walut, przez zarządzanie rosnących basenów zagranicznych rezerw walut poprzez handlowe nadwyżki. Ich część marketu jest istotna, oraz znana jest z influencji krótkoterminowych cen walut.

Sesje azjatyckie (Asian session) – 23:00 – 08:00 (Tokyo).

Zapytaj (Oferuj) Cenę (Ask (Offer) price) – Cena, w której market jest gotowy sprzedać produkt. Ceny są zapisywane dwutorowo, jako Licytuj/Zapytaj. Cena zapytania jest także znana, jako Oferta.

W handlu FX, cena zapytania reprezentuje cenę, za którą handlarz może kupić podstawową walutę pokazaną po prawej stronie pary walut. Np. w cytacie USD/CHF 1.4527/32, podstawowa waluta to USD, i cena zapytania to 1.4532, co znaczy, możesz kupić jeden US dolar za 1.4532 szwajcarski frans.

W handlu CFD, zapytanie także reprezentuje cenę, w której handlarz może kupić produkt. Np. w cytacie dla UK OIL 111.13/111.16, cytowany produkt to UK OIL, i cena zapytania to UK OIL 111.13/111.16 za 1 jednostkę podstawowego marketu.

AUS 200 – Australijska Wymiana Bezpieczeństw (ASX 200) to indeks najlepszych 200 firm (przez kapitalizacje marketu) wymienionych na australijskiej giełdzie.

W Najlepszej (At best) – Instrukcja dawana handlarzowi, aby kupił lub sprzedał w najwyższej taryfie dostępnej.

Na lub lepiej (At or better) – Instrukcja, aby sprzedać w specyficznej cenie, lub lepiej.

Aussie – odwołuje się do pary AUD/USD.

Balans handlu (Balance of trade) – Waluta eksportów państwa minus importy.

Tabela Pasku (Bar chart) – Tabela, która zawiera cztery ważne punkty: wyże i niże cen, które tworzą pasek pionowy, otwierająca cena, która jest zaznaczona poziomą linią po lewo od paska i ceny zamykającej, która jest zaznaczona linią poziomą po prawo od paska.

Poziom bariery (Barrier level) – Pewna ważna cena zawarta w strukturze Opcji Bariery. Jezeli cena Poziomu Bariery jest osiągnięta, warunki specyficznej Opcji Bariera powodują serię wydarzeń.

Opcja bariery (Barrier option) – Jakakolwiek ilość różnych opcji strukturalnych (takich jak knock-in, knock-out, bez dotyku, podwójnie-bez-dotyku-DNT), które dodają wielkie znaczenie do konkretnych handlów cenowych. W barierze bez dotyku, wielka zapisana płatność jest dostarczona do kupującego opcji przez sprzedającego jeżeli cena uderzenia nie jest ‘dotknięta’ przed wygaśnięciem. To powoduje zachętę do opcji sprzedawcy, aby kierować ceny ponad poziom uderzeniowy, oraz powoduje zachętę do opcji kupującego, aby bronić poziom uderzeniowy

Podstawowa waluta (Base currency) – Pierwsza waluta w parze walut. Pokazuje, ile podstawowa waluta jest warta mierząc przeciw drugiej walucie. Np. jeżeli USD/CHF taryfa równa się 1.6215, to jeden USD jest warty CHF 1.6215. W markecie FX, US dolar jest przeważnie uważany jako ‘podstawowa’ waluta dla cytatów, co znaczy, że cytaty są podawane w jednostce $1 USD na inną walutę cytowaną w parze. Główny wyjątek to brytyjski funt, euro i Dolar Australijski.

Podstawowa taryfa (Base rate) – Kredytowa taryfa centralnego banku podanego kraju.

Bazowanie (Basing) – Metoda używana w technicznej analizie – wzorze tabelowym, który pokazuje kiedy wymagania i zaopatrzenia produktów są prawie równe. To sprawia wąski handlowy zasięg i połączenie poziomów wsparcia i odporności.

Punkt Bazowy (Basis point) – Jednostka miary używana, aby opisać minimalną zmiane w cenie produktu.

Nieokrzesany market (Bearish / Bear market) – Negatywny dla strony ceny; sprzyjający obniżającemu się marketowi. Np. „Jesteśmy nieokrzesani EUR/USD” znaczy, że uważamy, że Euro spadnie przeciwko dolarowi.

Niedźwiedzie (Bears) – Handlarze, którzy oczekują spadków cen i czekają na niskich pozycjach.

Cena oferty (Bid price) – Cena, na którą market gotowy jest kupić produkt. Ceny są cytowane dwustronnie jako Licytuj/Pytaj.

W handlu FX, oferta reprezentuje cenę, w której sprzedawca może sprzedać podstawową walutę pokazaną po lewo w parze walut. Np. w cytacie USD/CHF 1.4527/32, podstawowa waluta to USD, oraz cena oferty to 1.4527, co znaczy, że możesz sprzedac jeden US Dolar za 1.4527 Szwajcarskich frans.

W handlu CFD, oferta także reprezentuje cenę, w której handlarz może sprzedać produkt. Np. w cytacie dla UK OIL 111.13/111.16, cena oferty to za 1 £111.13 jednostkę podstawowego marketu.*

Rozstęp Oferty/Zapytania (Bid/ask spread) – Różnica między ceną Oferty a Zapytania (oferty).

Duża liczba (Big figure) – Odwołuje się do pierwszych 3 cyfr w cytacie waluty, takich jak 117 USD/JPY lub 1.26 w EUR/USD. Jeżeli cena przesunie się o 1.5 dużych liczb, przesunęła się o 150 pips.

BIS – Bank dla międzynarodowych własności znajdujący się w Basel, Szwajcarii, jest dosłownie centralnym bankiem dla centralnych banków. Bis, często zachowuje się jako pośrednik marketowy między państwowymi centralnymi bankami na markecie. BIS stał się bardziej aktywny, ze zwiększeniem zarządzania rezerwowanych walut w centralnych bankach. Gdy zanotuje się, że BIS kupuje lub sprzedaje na poziomie, przeważnie jest to dla centralnego banku, dlatego ilości mogą być duże. BIS używany jest, aby uniknąć błędów marketowych podczas kupowania i sprzedawania odsetek dla oficjalnych interwencji rządowych.

Czarna skrzynka (Black box) – Pojęcie używane dla systematyczny, technicznych handlarzy basujących się na modelach.

Zdmuchnięcie (Blow off) – Podwyższy równoważnik kapitulacji. Kiedy krótcy rzucają ręcznik i pokrywają wszelkie zostawione pozycje krótkie.

BOC – Bank of Canada, centralny bank Kanadyjski.

BOE – Bank of England, centralny bank UK.

BOJ – Bank of Japan, centralny bank Japonii.

Wstęga bollinger’a (Bollinger bands) – Narzędzie używane do technicznej analizy. Wstęga planowała dwa standardowe odstępstwa na obydwu stronach prostej poruszającej się średniej, która często oznacza poziomy poparcia i ochronności.

Wiązanie (Bond) – Nazwa długu, który jest podany na specyficzny okres czasowy.

Książka (Book) – W profesjonalnym środowisku handlowym, ‘książka’ to opis totalnych pozycji biurkowych handlarza.

Brytyjski Detaliczny Konsorcjum (BRC) indeks ceny sklepu (British Retail Consortium (BRC) shop price index) – Brytyjska miara taryfy inflacji na różnych ankietowanych dostawcach. Ten indeks patrzy tylko na zmiany cen w towarach kupionych od ujść dostawców.

Broker – Osoba lub firma, która zachowuje się jako pośrednik, przyjmując kupujących i sprzedających razem za darmo lub komisję. W kontraście, ‘handlarz’ powierza kapitał i wybiera jedną stronę pozycji, licząc na zarobienie rozstępu (zysku) poprzez zamykanie pozycji w kolejnych handlarzach z innymi osobami.

Buck – Marketowe wyrażenie dla 1 miliona jednostek par opartych na dolarach, lub dla US dolarów ogólnie.

Market Bykowy / Byk (Bullish / Bull market) – Sprzyjając wzrastającemu marketowi i wzrastających cenach. Np. “Jesteśmy bykowi EUR/USD” znaczy, że uważamy, że Euro wzrośnie na przeciw dolara.

Byki (Bulls) – Handlarze, którzy spodziewają wzrostu cen, oraz którzy mogą zachowywać długie pozycje.

Bundesbank – Centralny bank Niemiec.

Kupno (Buy) – Brać długą pozycję na produkt.

Kup Dip (Buy dips) – Kupowanie 20-30-pip/punktów wycofania w przeciągu jednego dnia trendowego.

Kabel (Cable) – Para GBP/USD. Taryfa była oryginalnie transmitowana do US poprzez transatlantyckie kable w środkowych 1800, gdy waluta GBP była handlem międzynarodowym.

CAD – Kanadyjski dolar, znany także jako Loonie.

Opcja zawołania (Call option) – Handel walut, który wykorzystuje różniće odsetkową między dwoma krajami. Poprzez sprzedaż waluty z niską taryfą odsetek i kupowania waluty z wysoką taryfą odsetek, handlarz otrzyma różnicę odsetek między dwoma krajami, podczas gdy ten handel jest otwarty.

Canadian Ivey Purchasing Managers (CIPM) indeks (Canadian Ivey Purchasing Managers (CIPM) index) – Miesięczny wskaźnik sentymentu biznesu Kanadyjskiego wydanego przez Richard Ivey Business School.

Tabela świecowa (Candlestick chart) – Tabela, która pokazuje zakres handlu dla dnia, oraz cenę otwarcia i zamknięcia. Jeżeli cena otwarcia jest większa niż cena zamknięcia, prostokąt między tymi cenami będzie posiadał odcień. Jeżeli cena zamknięcia jest większa niż cena otwarcia, miejsce tabeli nie będzie posiadać odcienia.

Kapitulacja (Capitulation) – Punkt na końcu ekstremalnego trendu, gdy handlarze, którzy utrzymują przegrywające pozycje wyjdą z tych pozycji. To przeważnie sygnalizuje, że spodziewany odwrót jest już za rogiem.

Zasięgowy handel (Carry trade) – Strategia handlowa, która wydobywa różnice w taryfach odsetek zarobionych za bycie długo z walutą, która płaci dosyć wysokie taryfy odsetek, oraz krótko z inną walutą, która płaci mniejsze taryfy odsetek. Np. NZD/JPY jest znanym zasięgowym handlem od jakiegoś czasu. NZD to bardzo duży wydawca, a JPY to mały wydawca. Handlarze szukający skorzystania z tych różnicy odsetek kupili by NZD i sprzedali JPY, lub byli długimi NZD/JPY. Gdy NZD/JPY zacznie spadać przez dłuższy czas, prawdopodobnie z powodu zmiany odsetek taryf, mówi się, że zasięgowy handel się ‘odwija’.

Market gotówki (Cash market) – Market w podstawowych marketach, na których podstawie jest pochodny kontrakt.

Cena gotówki (Cash price) – Cena produktu za natychmiastową dostawę; innymi słowami, cena produkty w tym dokładnym momencie.

CBs – Skrót odwołujący się do banków centralnych.

Centralny bank (Central bank) – Organizacja rządowa, która zarządza polisami pieniężnymi kraju. Np. bank centralny w US to Federal Reserve, a bank centralny Niemiec to Bundesbank.

CFDs – Kontrakt dla Różnicy (lub CFD) to rodzaj derywatu, który daje ekspozycje dla zmian ceny podstawowej części (takiej jak indeks, czy udziału). Pozwala handlarzom na pozyskiwanie ich kapitału (poprzez handel państwowymi ilościami dużo wyższymi niż pieniądze na ich koncie) i dostarcza wszelkie zalety bezpieczeństw handlu, bez posiadania produktu. W praktycznych warunkach, jeżeli kupisz CFD za $10 i sprzedaż za $11, dostaniesz $1 różnicy. Odwrotnie, jeżeli pójdziesz krótko na handlu i sprzedasz za $10, po czym kupisz za $11, zapłacisz $1 różnicy.

Czartysta (Chartist) – Osoba, znana także jako handlarz techniczny, które używa tabel i grafów i interpretuje dane historyczne, aby znaleźć trendy i przewidzieć przyszłe zmiany.

Choppy – Ruch cen z krótkim żywotem z limitowanym prześledzeniem, które nie sprzyjają agresywnemu handlu.

Oczyszczone fundusze (Cleared funds) – Fundusze, które są swobodnie dostępne, wysłane, aby rozstrzygnąć handel.

Oczyszczanie (Clearing) – Proces rozstrzygnięcia handlu.

Zamknięte pozycje (Closed position) – Ekspozycja do kontraktów finansowych, takich jak waluty, które już nie istnieją. Pozycja jest zamknięta, poprzez położenie przeciwnej oferty, aby wyrównać otwartą pozycję. Gdy zamknięta, pozycja jest ‘kratkowana’.

Zamykanie (Closing) – Proces zatrzymania (zamknięcia) dostępnego handlu, poprzez wykonanie handlu, który jest dokładnie przeciwny otwartego handlu.

Cena zamknięcia (Closing price) – Cena, za którą produkt był handlowany, aby zamknąć pozycję. Może nawiązywać do ceny ostatniej transakcji w dniu sesji handlowej.

Zastaw (Collateral) – Atut oddany, aby zabezpieczyć pożyczkę lub gwarancję wyników.

Komisja (Commission) – Zapłata, która jest pobierania za kupno lub sprzedaż produktu.

Waluty towarów (Commodity currencies) – Waluty od ekonomii, których eksporty są w większości naturalnymi środkami, częstą nawiązują do Kanady, Nowej Zelandii, Australii i Rosji.

Kompnenty (Components) – Pary dolarów, które tworzą krzyżyki (tzn. EUR/USD + USD/JPY są komponentami EUR/JPY). Sprzedaż krzyżyków poprzez komponenty, nazywana jest sprzedażą par dolarów w różnych modach, aby stworzyć pozycje krzyżowe.

COMPX – Symbol dla NASDAQ Połączonego Indeksu.

Potwierdzenie (Confirmation) – Dokument wymieniony przez odpowiedniki do transakcji, który opisuje warunki tej transakcji.

Konsolidacja (Consolidation) – Okres aktywności przypisanych do taryf, po przedłużonym przesunięciu się ceny.

Wydania konstrukcyjne (Construction spending) – Mierzy ilość wydanych pieniędzy na nową konstrukcję, wydany miesięcznie przez U.S.Department of Commerce’s Census Bureau.

Zarażenie (Contagion) – Częstość roznoszenia ekonomicznych kryzysów z jednego marketu do drugiego.

Kontrakt (Contract) – Standardowa jednostka handlu forex.

Notatka Kontraktu (Contract note) – Potwierdzenie wysłane, które opisuje dokładne informacje handlu.

Rozmiar Kontraktu (Contract size) – Hipotetyczny numer udziałów jeden CFD reprezentuje

Kontrolowane ryzyko (Controlled risk) – Pozycja, która posiada limitowane ryzyko, od Gwarantowanego Zatrzymania.*

Zbieżność MA (Convergence of MAs) – Techniczna obserwacja, która opisuje ruszające się średnie różnych okresów ruszających się do siebie, co ogólnie sprawia konsolidacje ceny.

Akcja Korporacyjna (Corporate action) – Wydarzenie, które zmienia strukturę udziałów (i przeważnie ceny częściowej) towaru. Np. akwizycje, dywidenda, fuzja, podzielnie i skutki uboczne to akcje korporacyjne.

Korporaty (Corporates) – To korporacje na markecie dla zarządzania finansowego. Korporaty nie są zawsze wrażliwe na ceny, ponieważ ich spekulowane fundusze i odsetki mogą być w naturze długoterminowe, sprawiając, że odsetki korporatów są mniej ważne dla krótkoterminowych handlów.

Przeciw waluta (Counter currency) – Druga zapisana waluta w parze walut.

Przeciwosoba (Counterparty) – Jeden z uczestników transakcji finansowej.

Ryzyko Krajowe (Country risk) – Ryzyko związane z transakcjami granicznymi, w tym, ale nielimitowane do, legalnych i polityczne kondycje.

CPI – Miara inflacji – skrót dla Consumer Price Index.

Krater (Crater) – Market jest gotowy do silnego od-sprzedania.

Krzyż (np. Krzyż Yen) (Cross (e.g. Yen cross)) – Para walut, która nie zawiera US Dolara.

Waluty korony (Crown currencies) – Nawiązuje do CAD (Kanadyjski Dolar), Aussie (Australijki Dolar) Sterling (Brytyjski Funt) i Kiwi (Dolar Nowej Zelnadii) – kraje, które należą do Commonwealth.

CTA (CTAs) – Nawiązuje do doradców handlów towarowych, spekulatywni handlarze, których aktywności wyglądają jak krótkoterminowe fundusze zabezpieczeniowe; Często nawiązuje do przyszłych handlarzy z Chicago.

Waluta (Currency) – Jakikolwiek rodzaj pieniędzy zapisanych przez rząd lub bank centralny i używany legalnie i podstawowo dla handlu.

Para Walut (Currency pair) – Dwie waluty, które tworzą zagraniczne taryfy wymian, np. EUR/USD.

Ryzyko Walut (Currency risk) – Prawdopodobność przeciwnych zmian w taryfach wymian.

Symbole Walut (Currency symbols) – Trzy literowy symbol, który reprezentuje jakąś waluta, np. USD (US Dolar).

Obecne Konto (Current account) – Suma balansu handlu (eksporty minus importy towarów i usług), czynnik net zarobków (jak np. odsetki i dywidendy), oraz przeniesienie płatności net (takich jak pomoc zagraniczna). Balans handlu jest przeważnie głównym komponentem dla obecnego konta.

Handel dniowy (Day trading) – Robienie otwartego i zamkniętego handlu tego samego produktu jednego dnia.

Umowa (Deal) – Pojęcie, które określa handel ukończony przy obecnej cenie marketowej. Jest to handel na żywo, w przeciwieństwie do zamówienia.

Dostawca (Dealer) – Osoba lub firma, która jest zleceniodawcą lub odpowiednikiem transakcji. Zleceniodawcy wybierają jedną stronę pozycji, licząc na zarobienie rozstępu (zarobków) poprzez zamykanie pozycji w kolejnym handlu z inną osobą. W przeciwieństwie, broker to osoba lub firma, która jest pośrednikiem, łącząc kupujących i sprzedawców za darmową komisję.

Rozstęp rozdawany (Dealing spread) – Różnica między ceną kupna i ceną sprzedaży dla kontraktu

Poziom Obrony (Defending a level) – Działanie podjęte przez handlarza, lub grupę handlarzy, aby zapobiec handlowania produktem w określonej cenie i strefie ceny, przeważnie dlatego, że posiadają odsetki w ten sposób, takich jak opcja bariery.

Deficyt (Deficit) – Ujemne saldo handlu, lub płatności.

Skreślenie z listy (Delisting) – Usunięcie towaru z listy poprzez wymianę.

Dostawa (Delivery) – Handel, w którym obydwie strony podejmują się dostawy produktu handlowanego.

Delta – Stosunek, między zmianą ceny produktu i zmianą ceny jego podstawowego marketu.

Departament Społeczności i Lokalny Rząd (DCLG) UK ceny domów (Department of Communities and Local Government (DCLG) UK house prices) – Miesięczne badanie zrobione przez DCLG, które używa bardzo dużą próbkę wszystkich ukończonych sprzedaży domów, dla pomiaru trendów ceny na brytyjskim rynku nieruchomości.

Deprecjacja (Depreciation) – Spadek wartości atutu w czasie.

Derywat (Derivative) – Finansowy kontrakt, którego wartość jest oparta na wartości atutu podstawowego. Niektórzy z najczęstszych podstawowych atutów dla pochodnych kontraktów są indeksy, akcje, towary i waluty.

Dewaluacja (Devaluation) – Gdy sztywna waluta ma możliwość osłabienia lub amortyzacji na podstawie oficjalnych akcji; przeciwieństwo rewaluacji.

Wysokość Zniżki (Discount rate) – Oprocentowanie, które kwalifikująca się instytucja depozytowa jest zmuszona na pożyczenie krótkoterminowych funduszy bezpośrednio od Banku Rezerwy Federalnej.

Rozbieżność (Divergence) – W analizie technicznej, to sytuacja, w której cena i rozmach poruszają się w przeciwnych kierunkach, jak np. ceny powiększają się, a rozmach spada. Rozbieżność jest uznawana, albo jako pozytywna (bykowa), albo negatywna (niedźwiedziowa); oba rodzaje rozbieżności sygnalizują wielkie zmiany w kierunku cen. Pozytywne/bykowe rozbieżności występują, gdy cena zabezpieczenia stwarza nową niskość, podczas gdy rozpęd wspina się w górę. Negatywne/niedźwiedziowe rozbieżności dzieją się, gdy cena zabezpieczenia stwarza nową wysokość, ale wskaźnik nie może zrobić tego samego, i porusza się w dół. Rozbieżność często pojawia się przy wydłużonych ruchach cenowych i często rozwiązuje się z ceną zmieniającą kierunek, aby podążać za wskaźnikiem rozmachu.

Rozbieżność MA (Divergence of MAs) – Techniczna obserwacja, która opisuje średnie ruchome różnych okresów ruszających się naprzeciw siebie, co ogólnie prognozuje trend cenowy.

Dywidenda (Dividend) – Kwota zarobków firmy, przekazywanych do jej akcjonariuszy – przeważnie opisywana jako kwota na akcję.

DJIA lub Dow (DJIA or Dow) – Skrót dla Dow Jones Industrial Average lub US30.

Gołąb (Dove) – Gołębi odnosi się do danych lub polisy i sugeruje łatwiejszą polisę pienięzną, lub niższe oprocentowanie. Przeciwieństwo jastrzębia.

Downtrend (Downtrend) – Price action consisting of lower-lows and lower-highs.

DXY$Y – Symbol Indeksu US Dolara.

ECB – Europejski Bank Centralny, Centralny Bank dla krajów używających euro.

Wskaźnik ekonomiczny (Economic indicator) – Statystyka wydana przez rząd, która pokazuje obecny wzrost ekonomiczny i stabilność. Często pokazują wskaźnik zatrudnienia, krajowy produkt brutto (PKB), inflacji, sprzedaży detalicznej, itd.

Zamówienie na Koniec Dnia (EOD) (End of Day Order (EOD)) – Zamówienie, aby kupić lub sprzedać na określonej cenie, które pozostaje otwarte do końca dnia handlowego, przeważnie 5pm / 17:00 Nowy Jork.

EST/EDT – Strefa czasowa Nowego Jorku, skróty dla United States Eastern Standard Time/Eastern Daylight time.

ESTX50 – Nazwa indeksu Euronext 50.

EURO – Waluta strefy europejskiej.

Europejska Unia Walutowa (EMU) (European Monetary Union (EMU)) – Nazwa parasola dla grupy polis, które mają na celu koordynację ekonomicznych i fiskalnych polis w państwach członkowskich EU.

Sesja Europejska – 07:00 – 16:00 (Londyn).

Indeks kosztów pracy w Europie (Eurozone labor cost index) – Mierzy roczny wskaźnik inflacji w odszkodowaniach i świadczeniach płaconych dla cywilnych pracowników i jest uznawana za głównego kierowcę ogólnej inflacji.

Eurozone Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) wskaźnik główny (Eurozone Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) leading indicator) – Miesięczny indeks tworzony przez OECD. Mierzy ogólne zdrowie ekonomiczne, przez połączenie dziesięć głównych wskaźników, w tym średnie tygodniowe godziny, nowe zadania, oczekiwania konsumentów, zezwolenia mieszkaniowe, ceny towarów i wskaźnik oprocentowania.

EX-Dywidend (EX-dividend) – Cześć kupiona, z którą kupujący rezygnuje z prawa otrzymania następnej dywidendy i zamiast tego oddawany jest dla sprzedającego.

Data ważności / cena (Expiry date / price) – Dokładna data i czas, kiedy opcja wyczerpie się. Dwie najczęstsze opcje wyczerpują się o 10:00am ET (także określany jako 10:00 czas NY lub cięcie NY), oraz 3:00pm czasu Tokio (także określany jako 15:00 czasu Tokio i cięcie Tokio). Te okresy czasowe często mają wzrost aktywności, gdy opcja zabezpieczenia na rynku rozwija się.

Eksporterzy (Exporters) – Korporacje, które sprzedają towary międzynarodowo, co z kolei sprawia, że są oni sprzedawcami zagranicznych walut i kupującymi ich krajowej waluty. Często odnosi się wielkich Japońskich korporacji, takich jak Sony i Toyota, które będą naturalnymi sprzedawcami USD/JPY, wymieniając dolary otrzymane przez sprzedaże za granicą.

Przedłużony (Extended) – Rynek, który uważa się, że poszedł za daleko, za szybko.

Zamówienia Przemysłowe (Factory orders) – Poziom dolara nowych zamówień dla trwałych i nietrwałych towarów. Ten raport jest dokładniejszy niż raport trwałych towarów, który był wydany wcześniej tego miesiąca.

Wartość uczciwa (Fair value) – Różnica między ceną pochodnego kontraktu a podstawową ceną gotówkową na rynku. Uczciwa wartość znaczy, że nie ma możliwości arbitrażu między dwoma cenami.

Fed – Bank Rezerwy Federalnej, bank centralny Stanów Zjednoczonych, lub FOMC (Federalny Komitet Otwartego Rynku), komitet ustawiający polisy Rezerwacji Federalnej.

Urzędnik Fed (Fed officials) – Odnosi się do członków Rady Gubernatorów Federalnej Rezerwy, lub regionalnych Prezydentów Banku Rezerwy Federalnej.

Liczba (Figure / The figure) – Odnosi się do cytatu ceny z ‘00’ w cenie, jak np. 00-03 (1.2600-03) i czyta się jako ‘liczba-trzecia’. Jeżeli ktoś sprzedaje na 1.2600, handlarze powiedzą ‘liczba została nadana’ lub ‘liczba została uderzona.’

Wypełnienie (Fill) – Gdy zamówienie zostało w pełni zrealizowane

Wypełnij lub anuluj (Fill or kill) – Zamówienie, które jeżeli nie może być wypełnione w całości, zostanie anulowane.

First In First Out (FIFO) – Wszystkie pozycje otwarte w konkretnej parze walut, są likwidowane w kolejności, w której były oryginalnie otwarte.

Poprawka (Fix) – Jeden z około 5 razy w ciągu dnia handlowego FX, kiedy duża ilość walut musi być wykupiona lub sprzedana, aby wypełnić zamówienia komercyjnego klienta. Przeważnie te czasu są związane ze zmiennością rynku. Podstawowe poprawki są jak poniżej (wszystkie czasu NY)

5:00am – Frankfurt

6:00am – London

10:00am – WMHCO (World Market House Company)

11:00am – WMHCO (World Market House Company) – more important

8:20am – IMM

8:15am – ECB

Płaskie, lub płaskie odczytania (Flat or flat reading) – Odczyty danych ekonomicznych pasujących do poziomów poprzednich okresów, które są niezmienione.

Płaskie/kratka (Flat/square) – Dostawca żargon używany do opisania pozycji, która została całkowicie odwrócona, np. kupiłeś $500,000 i sprzedałeś za $500,000, tworząc neutralną (płaską) pozycję.

Prześledzić (Follow-through) – Świeże odsetki zakupu lub sprzedaży, po kierunkowej przerwie danego poziomy ceny. Brak prześledzenia przeważnie znaczy, że kierunkowy ruch nie będzie trwały i może się odwrócić.

FOMC – Federalny Otwarty Rynkowy Komitet, komitet ustawiający polisy w Rezerwie Federalnej US.

FOMC minuty (FOMC minutes) – Zapisany rekord spotkań ustawiających polisy FOMC, wydany 3 tygodnie po spotkaniu. Minuty zapewniają większy wgląd w obrady FOOMC i może generować znaczące reakcje na rynku.

Wymiana zagraniczna (forex, fx) (Foreign exchange (forex, fx)) – Jednoczeszne kupno jednej waluty i sprzedaż innej. Globalny rynek dla takich transakcji jest nazywany „forex” lub rynek „FX”.

Zagraniczna Pozycja (Foreign Position) – oznacza pozycję, w której jedna strona zgadza się na kupno lub sprzedaż od drugiej strony uzgodnionej zagranicznej waluty.

Umowa Forex (Forex Deal) – Kupno lub sprzedaż waluty przeciw sprzedaży lub zakupu innej waluty. Maksymalny czas umowy jest zapisany, gdy umowa jest otwarta, umowa może być zamknięta w każdym momencie do daty i czasu wygaśnięcia. Umowa nie może być zamknięta w pierwszych 3 minutach, przez powody techniczne.

Przekierowanie Pokrywy (Forward Cover Taking) – Przekieruj kontrakty, aby chronić przed zmianami w kursie walutowym.

Umowa Na Przód (Forward Deal) – Umowa z walutą daty większą niż waluta daty spot.

Punkty Terminowe (Forward Points) – Oprocentowanie różnicowane między dwoma walutami wyrażonymi w punktach wymiany. Punkty terminowe są dodane lub odejmowane od kursu, aby dać przednią lub pełną, zależnie czy waluta jest na terminowym premium czy zniżce.

Tempo Terminowe (Forward Rate) – Tempo, w którym zagraniczny kontrakt wymiany jest uderzony dziś dla rozliczenia w określonej dacie w przyszłości, która jest ustalona w momencie zawarcia umowy. Decyzja dodanie lub odejmowania punktów jest ustalona przez różnicę między oprocentowania depozytów dla obydwu walut wymienionych w transakcji. Podstawowa waluta z większym oprocentowaniem jest opisywana jako na zniżce od tej z mniejszym oprocentowaniem cytowanych walut na terminowym rynku. Dlatego punkty terminowe są odejmowane od kursu miejsca. Podobnie, niższe oprocentowanie podstawowej waluty, jest opisywane jako premium, a punkty terminowe są dodawane do kursu miejsca, aby zdobyć tempo terminowe.

Darmowe Rezerwy (Free Reserves) – Ogólne rezerwy trzymane przez bank, mniej rezerw wymaganych przez instytucję

Biuro Przednie (Front Office) – Działania prowadzone przez handlarza, normalne działania handlowe.

Analiza Fundamentalna (Fundamental Analysis) – Analiza rynku na podstawie czynników ekonomicznych i politycznych.

Podstawy (Fundamentals) – Czynniki ekonomiczne macro, które są zaakceptowane jako tworzące podstawę dla względnie wartości waluty, w tym inflacja, wzrost, saldo handlowe, deficyt rządowy i oprocentowanie.

Fundusze (Funds) – Zwrot dla USD/CAD/Instrumentów zamiennych, które są równe, substytucyjne i wymienne w prawie. Może dotyczyć niektórych kontraktów wymiany walut oferowanych na wielu giełdach.

Do przodu (Forward) – Wstępnie określony kurs wymiany dla zagranicznych kontraktów wymiany, uzgodniony na jakąś przyszłą datę, oparte na różnicę procentową między dwoma zawartymi walutami.

Terminowe Punktu (Forward points) – Pipsy dodane do lub odjęte od obecnego kursu wymiany, aby obliczyć cenę przednią.

FRA40 – Nazwa indeksu 40 najlepszych firm (na podstawie kapitalizacji rynkowej) zapisanych na francuskiej giełdzie. FRA40 jest znane także jako CAC 40.

FTSE 100 – Nazwa indeksu UK 100.

Analiza fundamentalna (Fundamental analysis) – Oszacowanie wszelkich dostepnych informacji o handlowanym produkcie, aby określić jego perspektywę na przyszłość i przewidzieć gdzie kieruje się cena. Często nie mierzalne i subiektywne oszacowania, jak też pomiary wymierne, wykonywane są w analizie fundamentalnej.

Fundusze (Funds) – Odnosi się do zabezpieczonych rodzajów funduszy aktywnych na rynku; także używano jako inne pojęcie dla pary USD/CAD.

Przyszłość (Future) – Umowa między dwiema stronami, aby wykonać transakcje w konkretnym czasie w przyszłości, gdy cena jest uzgodniona wcześniej.

Kontakt Przyszłościowy (Futures contract) – Obowiązek do wymiany towaru lub instrumentu w ustalonej cenie i klasy ilości w przyszłości. Główna różnica między Przyszłościowym i ‘Na przód’ jest to, że przyszłościowe przeważnie są handlowane na wymianie (Wymianie – Handlowane Kontrakty- itp.), w porównaniu, kontrakty ‘Na przódz’ są uznawane, jako bez recepty (OTC). Kontrakt OTC to jakikolwiek kontrakt NIE handlowany na wymianie.

Przyszłościowe Wymiany Handlowanych Kontraktów (Futures Exchange Traded Contracts) – to zobowiązania do dostarczenia (lub odbioru) standaryzowanej ilości produktu towaru w określonym terminie z określoną z góry ceną. Przyszłościowe istnieją w walutach, depozytach rynku pieniężnego, obligacjach, akcjach i towarach. Są handlowane na giełdach z oczyszczającymi korporacjami gwarantującymi kontrakt, te handle były zrobione z rynku na rynek.

G10– oraz Belgia, Holandia i Szwecja, grupa związana z dyskusjami IMF. Szwajcaria jest czasami zaangażowana obwodowo.

G7 – Grupa 7 Narodów – Stany Zjednoczone, Japonia, Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Włochy i Kanada.

G8 – Grupa 8 – Narody z G7 oraz Rosja.

Gamma – Szybkość, na której zmienia się delta w czasie, lub z jedną zmianą jednostki w cenie podstawowych aktów.

Luka / Lukowanie (Gap / Gapping) – Szybki ruch rynkowy, w którym ceny przechodzą przez kilka poziomów bez występowania żadnych transakcji. Luki przeważnie podążają za danymi ekonomicznymi lub ogłoszenia w wiadomościach.

Dostosowanie (także znane jako dźwignia lub margines) (Gearing (also known as leverage or margin)) – Dostosowanie odnosi się do handlu wartością nominalną, która jest większa niż wartość kapitału, której posiadanie wymagane jest od handlarza na jego/jej koncie handlowym. Jest wyrażone w procentach lub ułamku.

GER 30 – Indeks 30 największych firm (na podstawie kapitalizacji rynku) wymienionych na niemieckiej giełdzie – nazywany także jako DAX.

Dający (Given) – Odnosi się do uderzenia oferty, lub sprzedaży odsetek.

Poddając się (Giving it up) – Techniczny poziom poddaje się po ciężkiej walce.

GMT – Greenwich Mean Time – Najczęściej używana strefa czasowa na rynku forex. GMT nie zmienia się w ciągu roku, w przeciwieństwie do zmian w czasie letnim.

Idąc długo (Going long) – Zakup akcji, towaru lub waluty dla inwestycji lub spekulacji – w oczekiwaniu na wzrost ceny.

GNP Deflator – Usuwa inflację z liczby GNP. Przeważnie wyrażone w procentach i na podstawie liczby indeksowej.

GNP Luka (GNP Gap) – Różnica między rzeczywistą GNP a potencjalnie prawdziwą GNP. Jeżeli luka jest ujemna, ekonomia jest przegrzana.

Idąc krótko (Going short) – Sprzedaż waluty lub produktu nie należącego do sprzedającego – w oczekiwaniu na zmalenia ceny.

Złoto (Relacje do złota) (Gold (Gold’s relationship)) – Powszechnie przyjmuje się, że złoto porusza się w przeciwnym kierunku od US dolara. Długoterminowy współczynnik korelacji jest w dużej mierze ujemny, ale krótkoterminowe korelacją są mniej wiarygodne.

Złoty certyfikat (Gold certificate) – Certyfikat własności, który inwestorzy złota używają do kupna i sprzedaży towarów, zamiast zajmować się przenoszeniem i przechowywaniem złota w formie fizycznej.

Złoty kontrakt (Gold contract) – Standardowa jednostka handlowania złotem to jeden kontrakt, który jest równy 10 uncji trojowych.

Dobry dla dnia (Good for day) – Zamówienie, które wyczerpie się pod koniec dnia, jeżeli nie jest wypełnione.

Dobre do anulowania zamówienia (GTC) (Good ’til cancelled order (GTC)) – Zlecenia kupna lub sprzedaży z określoną ceną, które pozostaje otwarte do wypełnienia, lub dopóki klient anuluje.

Dobre do daty (Good ‘till date) – Rodzaj zamówienia, które wygaśnie z wybraną datą, jeżeli nie będzie wypełniony wcześniej.

Greenback – Przydomek dla amerykańskiego dolara.

Produkt krajowy brutto (PKB) (Gross domestic product (GDP)) – Łączna wartość produkcji, dochodów i wydatków kraju, produkowanych w jego fizycznych granicach.

Produkt narodowy brutto (Gross national product) – Krajowy produkt brutto z dodatkiem dochodu uzyskanego z inwestycji lub pracy za granicą.

Gwarantowane zamówienie (Guaranteed order) – Rodzaj zamówienia, który chroni handlarza przeciw lukowaniem rynkowym. Gwarantuje wypełnienie zamówienia w cenie zapisanej.

Gwarantowane zatrzymanie (Guaranteed stop) – Zlecenie stop-loss gwarantujące zamknięcia twojej pozycji na poziomie, który podasz, gdyby market poruszył się na, lub ponad ten punkt. Jest to gwarantowane, nawet jeśli istnieje lukowanie na rynku.

Zastrzeliwanie, zastrzelony (Gunning, gunned) – Odnosi się do handlarzy pchających wywołanie znanych zatrzymań lub poziomów technicznych na rynek.

Handle – Co 100 pipsów na rynku FX, zaczynając z 000.

Jastrząb, jastrzębi (Hawk) – Ustalacze polis pieniężnych kraju są nazywani ‘jastrzębimi’, gdy wierzą, że potrzebne jest większe oprocentowanie, przeważnie w celu zwalczania inflacji, lub powstrzymania szybkiego wzrostu ekonomicznego, lub obydwa.

Zabezpieczenie (Hedge) – Pozycja, lub kombinacja pozycji, która zmniejsza ryzyko twojej głównej pozycji.

Głowa i Ramiona (Head and Shoulders) – Wzór w trendach cenowych, który czartyści uważają na wskazujący odwrócenie trendów cenowych. Cena wzrosła przez jakiś czas, na szczycie lewego ramienia, realizowanie zysków spowodowało spadek lub wyrównanie ceny. Cena wtedy podwyższa się stromo do głowy przed innymi zyskami powodującymi spadek cenowy do podobnego poziomu do ramiona. Kolejny skromny wzrost lub wyrównanie sprawi, że następny większy spadek jest bliski. Naruszenie dekoltu, to znak, aby sprzedawać.

Ciężka Waluta (Hard Currency) – Waluta, której wartość powinna pozostać stabilna, lub wzrosnąć w zakresie innych walut.

Uderz ofertę (Hit the bid) – Sprzedaż na obecnej ofercie rynkowej.

HK40 / HKHI – Nazwa Indeksu Hongkongu Hang Seng.

Hiperinflacja (Hyperinflation) – Bardzo wysokie i samo utrzymywane poziomy inflacji. Jedna z definicji to okres, w którym inflacja przekracza 50%, po czym spadnie poniżej tego poziomu na 12 miesięcy.

ICCH – International Commodities Clearing House Limited, izba rozliczeniowa znajdująca się w Londynie, która operuje światowymi przyszłymi rynkami.

IFEMA – International Foreign Exchange Master Agreement.

IMF – International Monetary Fund, założone w 1946, aby zapewniać międzynarodową płynność w krótkim i średnim okresie i zachęcić liberalizacji kursów walutowych. IMF pomaga swoim użytkownikom, aby uniknąć saldowych problemów płatności związanych z dostarczaniem niezbędnych pożyczek.

IMM – Międzynarodowa Giełda Walutowa, jest częścią Wymiany Towarowej Chicago, która wymienia wiele przyszłości walutowych i finansowych.

IOM – Rynek Indeksu i Opcji, jest częścią Wymiany Towarowej Chicago

IPI – Indeks Przemysłowej Produkcji. Zbieżny wskaźnik, mierzący fizycznie produkcję, wydobycie i użyteczność.

ISDA (International Securities Dealers Association – Organizacja, którą utworzyły zagraniczne banki wymian walutowych w celu regulacji międzybankowych rynków i wymian.

Milczący Wskaźnik (Implied Rates) – Oprocentowanie ustalone poprzez kalkulację różnicy między kursami punktowymi i przednimi.

W-Kasie (In-the-Money) – Opcja wywołania jest w-kasie, jeżeli cena podstawowego instrumentu jest większa niż cena wykonawcza/uderzeniowa. Opcja put jest w-kasie, jeżeli cena podstawowego instrumentu jest poniżej ceny wykonawczej/uderzeniowej

Niewymienialne Waluty (Inconvertible Currency) – Waluty, które nie mogą być wymienione na inne waluty, dlatego, że jest to zabronione przez regulacje zagranicznych wymian, lub waluta zauważa, że nie jest postrzegane jako bezpieczne schronienie dla przechowywania funduszy.

Cytat Orientacyjny (Indicative Quote) – Cena animatora rynku, która nie jest stanowcza.

Cytat Pośredni (Indirect quote) – W przypadku, w którym zagraniczna waluta jest zmienną kwotą, a krajowa waluta jest pojedynczą jednostką.

Inflacja (Inflation) – Dalszy wzrost ogólnego poziomu ceny z połączeniem spadku ceny prądu. Czasami nazywany nadmiernym wzrostem cen takich poziomów.

Informacyjny Cytat (Info Quote) – Wskaźnik podany wyłącznie dla informacji.

Początkowa Miara (Initial Margin) – Wpłata wymagana przez Brokera, zanim klient będzie mógł handlować umową, aby mieć jakąś poduszkę w razie nie wywiązania się strony.

Interbank Stawki (Interbank Rates) – Forex przekazuje cytaty wielkich międzynarodowych banków do innych wielkich międzynarodowych banków. Ogólnie społeczeństwo i małe, lub średnie firmy nie mają dostępu do tych stawek.

Ryzyko Oprocentowania (Interest Rate Risk) – Potencjał dla strat wynikających ze zmian oprocentowania.

Zamiana Oprocentowania (Interest Rate Swaps) – Porozumienie, aby wymienić ekspozycję oprocentowania z latających na stałe lub na odwrót. Nie ma wymiany głównych. Główna kwota nominalna i na koniec kadencji tylko przepływy gotówki związanie z płatnością oprocentowania (czy płatność czy kwitek) są wymienione.

Interwencja (Intervention) – Działanie podjęte przez centralny bank, aby wpłynąć na wartość swojej waluty, poprzez wejście na rynek.

Limit Intraday (Intraday Limit) – Limit ustawiony przez zarząd banku na temat wielkość pozycji Intra Dnia każdego handlarza.

Pozycja Intra day (Intra Day Position) – Otwarte pozycje prowadzone przez handlarza w ciągu dnia. Przeważnie rozliczana przez zamknięcie rynku.

Niepłynność (Illiquid) – Mała objętość, która jest handlowana na rynku; brak płynność przeważnie tworzy wzburzone kondycje na rynku.

IMM – International Monetary Market, rynek przyszłości walut znajdujący się w Chicago, który jest częścią Chicago Mercantile Exchange.

IMM przyszłości (IMM futures) – Tradycyjny kontrakt przyszłościowy na podstawie głównych walut, które są przeciwko dolarowi amerykańskiemu. IMM przyszłości są handlowane na podłodze w Chicago Mercantile Exchange.

IMM sesje (IMM session) – 8:00am – 3:00pm Nowy Jork.

Niewymienialne Waluty – Waluty, które nie mogą być wymienione na inne waluty, dlatego, że jest to zabronione przez regulacje zagranicznych wymian, lub waluta zauważa, że nie jest postrzegane jako bezpieczne schronienie dla przechowywania funduszy.

Cytat Orientacyjny (Indicative Quote) – Cena animatora rynku, która nie jest stanowcza.

Cytat Pośredni (Indirect quote) – W przypadku, w którym zagraniczna waluta jest zmienną kwotą, a krajowa waluta jest pojedynczą jednostką.

Inflacja (Inflation) – Dalszy wzrost ogólnego poziomu ceny z połączeniem spadku ceny prądu. Czasami nazywany nadmiernym wzrostem cen takich poziomów.

Informacyjny Cytat (Info Quote) – Wskaźnik podany wyłącznie dla informacji.

INDU – Skrót dla Dow Jones Industrial Average.

Produkcja Przemysłowa (Industrial production) – Miara łącznych wartości wyprodukowanych przez producentów, kopalni i obiektów użyteczności. Te dane często reagują szybko na ekspansje i kontrakcje cyklu biznesu i mogą stanowić przewodni wskaźnik zatrudnienia i danych osobistych danych dochodu.

Wstępne wymaganie marginesowe (Initial margin requirement) – Wstępny depozyt zabezpieczenia wymagany, aby wejść na pozycję.

IPO – Początkowa oferta prywatnej firmy towaru publicznego – skrót od Initial Public Offering.

Stawki Międzybankowe (Interbank rates) – Zagraniczne Kursy Walutowe, które duże banki międzynarodowe cytują do siebie.

Odsetki (Interest) – Korekty w gotówce w celu odzwierciedlenia efektu posiadania, lub przyjmowania nominalnej kwoty kapitału na pozycję CFD.

Interwencja (Intervention) – Działanie podjęte przez centralny bank, aby wpłynąć na wartość swojej waluty, poprzez wejście na rynek. Wspólna interwencja odnosi się do działania wielu centralnych banków, aby kontrolować kursy wymiany.

Introducing broker – A person or corporate entity which introduces accounts to a broker in return for a fee.

INX – Symbol dla Indeksu 500 S&P.

ISM Indeks Produkcyjny (ISM manufacturing index) – Indeks, który oszacowuje stan sektora produkcyjnego USA , poprzez ankietowanie wykonawców w oczekiwaniu na przyszłą produkcję, nowe zamówienia, zapasy, zatrudnienie i dostawy. Wartości powyżej 50 przeważnie oznaczają ekspansję, podczas gdy wartości poniżej 50 oznaczają kurczenie.

ISM Nie-Produkcyjny (ISM non-manufacturing) – Indeks, który ankietuje sektory usług firm i ich perspektywę, reprezentuje pozostały 80% ekonomii amerykańskiej nie objętej w ISM Raporcie Produkcji. Wartości powyżej 50 przeważnie oznaczają ekspansję, podczas gdy wartości poniżej 50 oznaczają kurczenie.

J Curve – Termin opisujące oczekiwane skutki dewaluacji na saldo handlowe kraju. Przewiduje się, że rachunki importu wzrosną przed zamówieniami eksportowymi i recepty wzrosną.

Ankieta obserwatorów japońskiej ekonomii (Japanese economy watchers survey) – Mierzy nastrój biznesów, które bezpośrednio obsługują klientów, takich jak kelnerów, kierowców i kosmetyczek. Odczyty powyżej 50 przeważnie oznaczają poprawę sentymentalną.

Zamówienia japońskich narzędzi maszynowych (Japanese machine tool orders) – Mierzy całkowitą wartość nowych zamówień złożonych z producentami maszynowych narzędzi. Zamówienia maszynowych narzędzi to mierzenia wymagań dla firm, które tworzą maszyny, wiodący wskaźnik przyszłej produkcji przemysłowej. Silne dane ogólnie sygnalizują, że produkcja poprawia się i ekonomia jest w fazie wzrostu.

JPN225 – Nazwa indeksu Nikkei.

Przechowywać proszek sucho (Keep the powder dry) – Ograniczenie twoich handlów z powodu nie korzystnych warunków handlowych. W wzburzonych lub bardzo wąskich rynkach, może być lepiej zostać na uboczu aż nadarzy się przejrzysta okazja.

Kiwi – Przydomek dla NZD/USD.

Knock-in (Knock-ins) – Opcja strategii, która wymaga handlu podstawowego produktu na określonej cenie, za nim poprzednio zakupiony produkt zostanie aktywny. Knock-in używane są do zmniejszenia kosztów premii podstawowej opcji, i może wywołać działania zabezpieczające, gdy opcja zostanie aktywowana.

Knock-out (Knock-outs) – Opcja, która pozbawia się wcześniej zakupionych opcji podstawowych produktów handlów na pewnym poziomie. Gdy poziom knock-out jest handlowany, podstawowa opcja przestaje istnieć i wszelkie zabezpieczenia mogą wymagać zlikwidowania.

Last dealing day – Ostatni dzień, w którym możesz handlować danym produktem.

Osatni Raz Handlu (Last dealing time) – Ostatni raz, kiedy możesz handlować konkretnym produktem.

Wskaźniki Wyprzedzające (Leading indicators) – Statystyki, które uznaje się, że mogą przewidzieć przyszłe aktywności ekonomiczne.

Poziom (Level) – Strefa cenowa, lub konkretna cena, która jest ważna technicznie, lub na podstawie zgłaszanych odsetek zamówień/opcji.

Dźwignia (Leverage) – Także znana jako margines, jest to oprocentowanie, lub ułamkowy wzrost, którym możesz handlować z kwoty kapitalnej, którą masz dostępną. Pozwala handlarzą na handlowanie wartościami hipotecznymi dużo większymi niż posiadany kapitał. Na przykład: Dźwignia 100:1 znaczy, że możesz handlować hipotetyczną wartością 100 razy większą niż kapitał na twoim koncie handlowym.*

Nazwy Dźwigniowe (Leveraged names) – Krótkoterminowi handlarze, przeważnie odnoszący się społeczności funduszy zabezpieczeń.

Odpowiedzialność (Liability) – Potencjalna strata, dług lub zobowiązanie finansowe.

LIBOR – London Interbank Offered Rate. Banki używają LIBOR jako podstawowa stopa dla międzynarodowych kredytów.

Limity / Limitowane zamówienie (Limits / Limit order) – Zamówienie, które stara się kupna na niższych poziomach niż obecny rynek, lub sprzedaży na wyższych poziomach niż obecny rynek. Limitowane zlecenie określa ograniczenia o maksymalnej cenie, która może być zapłacona, lub minimalnej cenie do odbioru. Na przykład, keżeli obecna cena USD/YEN to 117.00/05, to limitowane zamówienie, aby kupić USD było by poniżej cenie obecnego rynku. Np. 116.50.

Limitowana Wymienialność (Limited Convertibility) – Gdy mieszkańcy kraju są zakazani kupna innych walut, nawet gdy nie-mieszkańcy mogą być w pełni wolni do kupna lub sprzedaży międzynarodowych walut, oraz zagraniczni inwestorzy instytucjonalni mają wolność kupna i sprzedaży akcji na giełdzie tego kraju.

Płynny rynek (Liquid market) – Rynek, który ma wystarczającą ilość kupujących i sprzedających, aby cena poruszała się w płynny sposób.

Płynny rynek (Liquidation) – Rynek, który ma wystarczającą ilość kupujących i sprzedających, aby cena poruszała się w płynny sposób.

Płynność (Liquidity) – Umiejętność rynku do zaakceptowania dużych transakcji z minimalnym, lub bez wpływu na stabilność cen.

Sesje Londyńskie (London session) – 08:00 – 17:00 (Londyn).

Pozycja długa (Long position) – Pozycja, która docenia w wartości, jeżeli ceny na rynku spadają. Gdy podstawowa waluta w parze jest kupiona, mówi się, że pozycja jest długa. Pozycja jest wzięta z oczekiwaniem na wzrośnięcie na rynku.

Dłudzy (Longs) – Handlarze, którzy kupili produkt.

Loonie – Przydomek dla USD/CAD.

Lot – Jednostka do pomiaru ilości umowy. Wartość umowy jest zawsze odpowiednia całkowitej liczbie lot.

MO – Ilość gotówki w biegu. Postać UK.

M1

Gotówka w biegu oraz żądane wpłata w bankach komercyjnych. Są wariacje między definicjami używanymi przez krajowymi organami finansowymi.

M2

Zawiera płatności na żądanie, płatności czasowy i fundusze pieniężnego rynku wykluczając duże płyty.

M3

W UK jest to M1 z dodatkiem prywatnych i publicznych wpłat sektorów i wzroku, posiadanych przez sektor publiczny.

M4

W USA jest to M2 z dodatkiem negocjacji CD.

MITI

Japońskie Ministerstwo Handlu Międzynarodowego i Przemysłu.

MM

Rynki Pieniężne

Utwórz Rynek – Mówi się, że handlarz utworzył rynek, gdy cytuje zarówno oferty i ceny ofertowe, na których stoi gotowy do kupna i sprzedazy.

Zarządzany Float – Gdy władze pieniężne regularnie interweniują na rynku, aby ustabilizować stopy, lub aby pchnąć kurs wymiany w wymaganym kierunku. Także zwany brudnym Float.

Wywołanie Marginesowe – Wymaganie dodatkowych funduszy, aby pokryć pozycję.

Margines (Margin) – Zabezpieczenia, które posiadacz pozycji w bezpieczeństwie, opcjach, Forex lub przyszłościowych kontraktach, musi wpłacić, aby pokryć ryzyko kredytowe jego kontrahenta. Inne definicje marginesu, używane w innych dziedzinach, to:

(1) Różnica między wysokością kupna i sprzedaży, także używane do wskazania zniżki lub premii pomiędzy miejscem a przodem.

(2) Dla opcji, suma wymagana jako zabezpieczeniowa od wystawcy opcji.

(3) Dla przyszłości, wpłata do izby rozliczeniowej w sprawie ustanowienia przyszłej pozycji konta.

(4) Procent rezerwowany, wymagany przez Rezerwę Federalną USA, aby zrobić wstępna transakcję kredytową.

Ryzyko Marginesowe (Marginal Risk) – Ryzyko, że klient zbankrutuje po zawarciu kontraktu przedniego. W takim wypadku, emitent musi zamknąć zaangażowanie tworzące ryzyko potrzeby zapłacenia ruchu marginesowego w kontrakcie.

Marka – do –Rynku – Wartość rynkowa pozycji forex w każdej chwili jest kwotą krajowej waluty, która może być zakupiona na rynku w zamian za kwotę zagranicznej waluty, z dostarczeniem w ramach umowy forex.

Wartość Rynkowa – Wartość rynkowa pozycji forex w każdej chwili to kwota krajowej waluty, która może być kupiona w stawkach rynkowych w zamian za kwotę w walut zagranicznej, która musi być dostarczona w ramach kontraktu forex.

Makro – Handlarz, który najdłużej opierał swoje decyzje handlowe na analizie fundamentalnej. Okres utrzymywania handlu „makro” może trwać od około 6 miesięcy do kilku lat.

Przemysłowa produkcja – Mierzy całkowitą produkcję przemysłową aspektu liczb produkcji przemysłowej. Te dane mierzą tylko 13 sub sektorów, które odnoszą się bezpośrednio do przemysłu. Produkcja stanowi około 80% całkowitej produkcji przemysłowej.

Margines – Wymagane zabezpieczenie, które inwestor musi zapłacić, aby utrzymać pozycję.

Zawołanie Marginesowe – Żądanie od brokera lub handlarza o dodatkowych środkach lub innych zabezpieczeniach na pozycji, która poruszyła się przeciwko klientowi.

Kapitalizacja Rynkowa – Łączna wartość wymienionej firmy – cena akcji pomnożona przez numer wyemitowanych akcji.

Twórca Rynku – Handlarz, który często cytuje zarówno oferty i ceny ofert i jest gotowy do zrobienia dwustronnego rynku dla każdego produktu finansowego.

Zlecenie Rynkowe – Zlecenie do kupna lub sprzedaży przy obecnej cenie.

Ryzyko rynkowe – Ekspozycja do zmian w cenach rynkowych.

Marka-do-rynku – Proces ponownej oceny wszystkich otwartych pozycji w świetle obecnych cen rynkowych. Te nowe wartości określają wymagania marginesowe.

Dojrzałość – Data założenia lub wygaśnięcia produktu finansowego.

Raport Medley – Odnosi się do Doradcy Globalnych Medley, rynkowej firmy doradczej, która utrzymuje bliskie kontakty z bankami centralnymi i urzędnikami rządowymi na całym świecie. Ich raporty często mogą poruszyć rynek walutowy, ponieważ mają informacje zewnętrzne od decydentów. Dokładność tych raportów wahała się przez jakiś czas, ale rynek wciąż zwraca uwagę na nie w krótkim okresie.

Modele – Synonim z czarną skrzynką. Systemy, które automatycznie kupują lub sprzedają na podstawie technicznej analizy lub innych algorytmów ilościowych.

MoM – Skrót od miesiąc na miesiąc, co jest zmianą serii danych zgodnie z poziomem poprzedniego miesiąca.

Momentum – Seria badań technicznych (np. RSI, MACD, Stochastics, Momentum), która oszacowuje tempo zmian w cenach.

Gracze Momentum – Handlarze, którzy zgadzają się z trendem intra-day, który próbuje uchwycić 50-100 pipsów.

Fundusz Wspólny

Otwarta firma inwestycyjna. Odpowiednik funduszy powiernych.

NAS100 – Nazwa indeksu NASDAQ 100.

Pozycja netto – ilość walut zakupionych lub sprzedanych, które nie zostały jeszcze skompensowane przez transakcje przeciwne.

Sesja Nowy Jork – 8:00am – 5:00pm (czas nowojorski).

Bez dotyku – Opcja, która płaci stała kwotę do posiadacza, jeżeli market nigdy nie dotyka określonego poziomu bariery.

Nickel – Amerykański termin dla pięciu punktów bazowych.

Konto Nostro – Zagraniczne konto walutowe prowadzone z innym bankiem. Konto używane jest do odbioru i zapłaty walutowych atut i zobowiązania w walucie kraju, w którym bank ma siedzibę.

Nie Trzymane Podstawowe Zamówienie – Zamówienie, przy którym cena przejdzie równo lub lepiej niż pożądany poziom klienta, ale mocodawca nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli zlecenie nie zostanie wykonane.

Notatka – Instrument finansowy składający się z obietnicy zapłaty, a nie nakazu zapłaty, lub certyfikat o zadłużeniu.

NYA.X – Symbol dla Indeksu NYSE Composite.

Off-Shore – – Operacje finansowej instytucji, która chociaż fizycznie znajdujące się w kraju, mają niewielki związek z systemami finansowymi tego kraju. W niektórych krajach, bank nie jest uprawniony do prowadzenia biznesu na rynku krajowym, ale tylko z bankami zza granicy. Znane jest to jako bankowanie przybrzeżne.

 

Oferta – Tempo, w którym handlowca jest gotów sprzedać podstawową walutę.

Oficjalne Konto Rozliczeniowe – Amerykańskie saldo płatności na podstawie ruchu dolarów w zagranicznych gospodarstwach i rezerw amerykańskich. Także zwane jako konto zarezerwowanych transakcji.

Stara Dama – Stara dama z Threadneedle Street, termin dla Banku Anglii.

Jedno Anuluje Inne Zamówienie – Jeżeli wykonanie jednego zamówienia automatycznie anuluje poprzednie zamówienie, nazywane jest to także OCO, lub „Jedno anuluje drugie”.

Operacje Otwartego Rynku – Operacje centralnego banku na rynkach, aby wpłynąć na kursy walutowe i oprocentowanie.

Otwarta Pozycja – Jakakolwiek umowa, która nie została ukończona przez fizyczną zapłatę lub odwrócona przez równą i przeciwną umowę dla tej samej wartości daty. Może być określona jako propozycja o wysokim ryzyko i wysokim zwrocie.

Klasa Opcji – Wszystkie opcje tego samego rodzaju – wywołania lub oddaniu – zapisanych na podstawowym instrumencie.

Serja Opcji – Wszystkie opcje tej samej klasy, mające tą samą cene ćwiczeń/uderzeń i datę ważności.

Opcja – Kontrakt przyznający prawo, ale nie obowiązek do kupna (wywołania) lub sprzedaży (oddania) określonej ilości instrumentu w określonej cenie i określonym okresie.

Bez-Pieniędzy – Opcja oddania jest bez-pieniędzy, jeżeli zadanie / cena uderzeniowa jest niższa niż cena podstawowego instrumentu. Opcja wywołania jest bez-pieniędzy, jeżeli zadanie / cena uderzeniowa jest większa niż cena podstawowego instrumentu.

Umowa Zdecydowana – Umowa przednia, która jest częścią operacji zamiennej.

Zdecydowane Do Przodu – Zagraniczna transakcja wymiany, zawierająca albo kupno albo sprzedaż waluty w ramach rozliczenia w przyszłości.

Zdecydowana Stopa – Stopa do przodu zagranicznej wymiany w oparciu o cenę punktu z dodatkiem zniżki/premii.

Bez Recepty (OTC) – Rynek prowadzony bezpośrednio między handlarzami i mocodawcami poprzez sieci telefoniczne i komputerowe, zamiast regulowanej podłodze handlowej. Te rynki nie są bardzo popularne, z powodu ryzyka, które dotyczy się obydwu stron w przypadku gdy druga strona nie wywiąże się z umowy.

Przegrzana (Ekonomia) – To ekonomia z wysokim przebiegiem wzrostu, wprowadzająca nacisk na zdolność produkcji, co powoduje wzrost inflacji i oprocentowania.

Limit Nocny – Długa lub krótka pozycja netto w jednej lub więcej walutwach, które handlarz może przenieść dalej do następnego dnia. Podawanie książki do innych pomieszczeń mających do czynienia z bankami w następnej strefie czasowej handlowej, zmniejsza potrzebę handlarzy do utrzymywania tych monitorowanych ekspozycji.

Oferta (znane także jako cena zapytania) – Cena, w której rynek jest gotowy sprzedać produkt. Ceny są podawane dwustronnie jako licytacja/oferta. Cena oferty jest także znana jako Zapytania. Zapytanie reprezentuję cenę, w której handlarz może zakupić podstawowe waluty, która jest pokazany na prawo w parze walut. Na przykład, w cytacie USD/CHF 1.4527/32, podstawową walutą jest USD, a cena zapytania to 1.4532, co znaczy, że możesz kupić 1 US dolara za 1.4532 franków szwajcarskich.

W handlu CFD, zapytanie reprezentuje cenę, w której handlarz może kupić produkt. Na przykład, w cytacie UK OIL 111.13/111.16, cytowany produkt to UK OIL, a cena zapytania to £111.16 dla jednej jednostki podstawowego rynku.

Oferowany – Jeżeli mówi się, że rynek handluje jako ‘oferowany’, oznacza to, że para przyciąga wielkie zainteresowania sprzedaży, lub ofert.

Kompensowanie Transakcji – Transakcja, która anuluje lub równoważy niektóre lub wszystkie ryzyka otwartej pozycji.

Na szczycie – Próba sprzedaży w obecnej cenie rynkowej.

Jedno anuluje drugie zamówienie (OCO) – Określenie dla dwóch zamówień, gdzie jeżeli jedna część zamówienia jest wykonana, wtedy zamówienie jest automatycznie anulowane.

Jeden dotyk – Opcja, która wypłaca stałą kwotę do posiadacza, jeżeli rynek dotknie określonego poziomu bariery.

Otwarte zlecenie – Zlecenie, które będzie wykonane, gdy rynek przejdzie do wyznaczonej ceny. Zwykle nawiązany do zamówień Dobrych do Anulowania.

Otwarta pozycja – Aktywny handel z odpowiednimi niezrealizowanymi P&L, który nie został skompensowany przez równą lub przeciwną transakcję.

Opcja – Instrument pochodny, który daje prawo, ale nie obowiązek, do kupna lub sprzedaży produkty przy określonej cenie przed określoną datą.

Zamówienie – Instrukcja dla wykonania transakcji.

Książka zamówień – System używany do pokazywania rynkowej głębokości handlarzy chętnych do kupna i sprzedaży z cenami ponad najlepszymi dostepnymi.

Bez recepty (OTC) – Używane do opisu transakcji, która nie jest prowadzona przez wymianę.

Pozycja nocna – Transakcja, która zostaje otwarta do następnego dnia roboczego.

PPI – Producer Price Indices. Zobacz wskaźnik cenowy.

Umowa Paczkowa – Gdy liczba wymian oraz/lub wpłaty zamówień muszą być wypełnione w tym samym czasie.Parytet

(1) Wartość nominalna bezpieczeństwa lub instrumentu.

(2) Oficjalna wartość waluty.

Parytety – Wartość jednej waluty w stosunku do innej.

Parytet

(1) Slang handlarza zagranicznej wymiany dla twoja cena, to właściwa cena rynkowa.

(2) Oficjalne ceny w warunkach SDR lub innej walucie ustalenia.

Dozwolone Waluty – To zagraniczna waluta, która jest swobodnie wymienialna, czyli waluta, która jest dozwolona zgodnie z zasadami i regulacjami danego kraju do konwertowania w głównych rezerwowych walut i dla których istnieje dosyć aktywny i płynny rynek dla handlu przeciw głównymi walutami.

Pip – Punkt widzenia. (0.0001 jednostki).

Punkt

(1) Setna część procenta, normalnie 10,000 jakiegokolwiek kursu punktowego. Ruch kursów wymian są przeważnie pod względem punktów.

(2) Jeden procent na oprocentowaniu np. od 8-9%.

(3) Minimalne wahania lub najlepszy przyrost ruchu cenowego.

Ryzyko polityczne – Potencjalne straty wynikające ze zmiany w polisach rządowych, lub z ryzyka wywłaszczenia (nacjonalizacji przez rząd).

Pozycja – Całkowita ekspozycja w danej walucie. Pozycja może być płaska lub kwadratowa (bez ekspozycji), długa (więcej walut kupionych niż sprzedanych), lub krótka (więcej walut sprzedanych niż kupionych).

Premia

(1) Ilość, o której kurs przedni przekracza kurs kasowy.

(2) Kwota, o którą cena rynkowe obligacji przekracza jej wartość pary.

(3) Opcje, kwota, którą wywoławczy kupujący musi zapłacić dla punktu lub powiadomić sprzedawcę dla opcji kontraktu.

(4) Margines płacony powyżej normalnego poziomu ceny.

Kurs Pierwszy

(1) Kurs, z którego oprocentowanie kredytów przez banki są obliczane w USA.

(2) Oprocentowanie obniżki pierwszych bankowych rachunków w UK.

Mocodawca – Handlarz, który kupuje lub sprzedaje akcje z jego/jej własnego konta.

Realizowanie Zysków – Odwracanie pozycji, aby uzyskać zyski.

Parytety Siły Nabywczej – Model wyznaczenia oprocentowania, mówiący, że cena towaru w jednym kraju powinna być taka sama jak cena tego samego towaru w innym kraju po uwzględnieniu zmian w cenach z powodu zmian kursu walutowego. Znane także jako prawo jednej ceny.

Parytet Zawołania – Relacje równowagi między premiami zawołania i opcjami put tego samego uderzenia i wygaśnięcia.

Opcja Put – Ta opcja daje prawo, ale nie obowiązek do sprzedania walut, instrumentów lub przyszłości z ceną opcji zadania w określonym okresie czasu.

Płacony – Odnosi się do strony ofertowej rynku rozdawania.

Para – Konwencja cytująca forex, mówiąca o dopasowaniu jednej waluto przeciwko innej.

Panelowy – Bardzo ciężka runda sprzedająca.

Paraboliczny – Rynek, który porusza się o dużą odległość w bardzo krótkim czasie, często poruszając się w przyśpieszony sposób, które przypomina jednej połowę paraboli. Ruchy paraboliczne mogą być albo w górę albo w dół.

Częściowe Wypełnienie – Gdy tylko część zamówienia została zrealizowana.

Cierpliwy – Czekanie na konkretny poziom, lub nowości o wydarzeniach, aby trafiły na rynek przed wejściem na pozycję.

Osobiste dochody – Mierzy całkowite roczne zarobki osoby poprzez przedsiębiorstwa handlowe i różne inwestycje. Osobiste dochody to klucz do osobistych wydatków, co stanowi 2/3 GDP w głównych ekonomiach.

Pipsy – Najmniejsza jednostka ceny dla jakiejkolwiek waluty, pipsy odnoszą się do cyfr dodanych lub odjętych od czwartego miejsca po przecinku, czyli inaczej 0.0001.

Polityczne ryzyko – Ekspozycja do zmian w polisach rządowych, które mogą mieć niekorzystny efekt na pozycję inwestora.

Portfolio – Kolekcja inwestycji posiadanych przez podmiot.

Pozycja – Ogólne posiadania netto konkretnego produktu.

Premia – Kwota, o którą cena przednia lub przyszłości przekracza cenę spot.

Przejrzystość cenowa – Opisuje cytaty, do których każdy uczestnik rynkowy ma taki sam dostęp.

Zysk – Różnica między ceną kosztu i ceną sprzedaży, gdy cena sprzedaży jest większa niż cena kosztowa.

Wycofanie – Tendencja trendowego rynku do wycofania porcji zysków przed kontynuacją w tym samym kierunku.

Indeks Managerów Logistyki (PMI) – Wskaźnik ekonomiczny, który wskazuje wydajność firm produkcyjnych z kraju.

Usługi Indeksu Managerów Logistyki (Francja, Niemcy, Strefa Euro, Wielka Brytania) – Mierzy perspektywę kupna managerów w sektorze usług. Tacy managerzy są ankietowani na kilka tematów, w tym zatrudnienie, produkcja, nowe zamówienia, dostawy i zapasy. Odczyty powyżej 50 ogólnie wskazują wzrost, a odczyty poniżej 50 sugerują spadek ekonomiczny.

Opcja put – Produkt, który daje posiadaczu prawo, ale nie obowiązek, do sprzedaży na konkretnej cenie.

Quote – Orientacyjna cena rynkowa, przeważnie używana tylko w celach informacyjnych.

 

Ilościowe Ułatwienie – Gdy bank centralny wkłada pieniądze w ekonomie, na celu stymulowania wzrostu.

Kwartalne CFD – Rodzaj przyszłość z datami ważności co trzy miesiące (na kwartał).*

Recession – Spadek aktywności biznesowych. Często określany jako dwa kolejne kwartały z prawdziwym upadkiem w GNP.

Waluty Rezerwowe – Waluta trzymana przez bank centralny na stałe jako sklep międzynarodowej płynności, przeważnie jest to Dolar, Deutschemark i Sterling..

Rezerwy – Fundusze trzymane na przeciw przyszłych zobowiązań, przeważnie kombinacja konwertowanych zagranicznych walut, złota i SDR. Oficjalne rezerwy są, aby upewnić się, że rząd jest w stanie obowiązki warunków. Są atutem w saldzie płatności.

Odporność – Poziom ceny, na którym oczekiwana jest sprzedaż.

Indeks Ceny Detalicznej – Pomiar miesięcznej zmiany w średnim poziomie cen detalicznych, przeważnie z określonej grupy towarów.

Transakcje Reuter – System dla ekranowego handlu, który był w użytku od początku lad 80. Teraz ma pasujące opcjonalne ulepszenie znane jako Dealing 2000-2.

Rewaluacja – Wzrost kursu waluty, jako wynik oficjalnej akcji.

Premia Ryzyka – Dodatkowe płatne sumy lub powrót, aby skompensować osobę za przyjęcie pewnego ryzyka.

Zarządzanie Ryzykiem – Identyfikacja i zaakceptowanie lub kompensacja ryzyk zagrażających zyskowności lub istnienia organizacji. W odniesieniu do zagranicznych wymian zawiera to, między innymi, uwzględnienie rynku, suwerenność, kraj, transfer, dostawa, kredyty, i ryzyko kontrahenta.

Ryzyka – Istnieją ryzyka powiązane z każdym rynkiem. Znaczy to wariancję zwrotów i możliwość, że zwrot może nie być zgodny z oczekiwanymi zyskami. Ryzyka powiązane z handlem zagranicznymi walutami to: rynek, wymiana, oprocentowanie, zakręt dochodowości, zmienność, płynność, wymuszona sprzedaż, kontrahenci, kredyt, oraz ryzyko kraju.

Wywracanie – Podstawianie dalekiej opcji na bliską opcję tej samej podstawowej akcji, w tej samej cenie uderzenia/zadania.

Rajd – Odzysk ceny po okresie spadku.

Zakres – Gdy cena jest handlowana między określonymi wysokimi i niskimi, poruszająca się w odrębie tych dwóch granic bez wybijania się od nich.

Cena – Cena jednej waluty w stosunku do innej, przeważnie używana do celów handlowania.

RBA – Rezerwacyjny Bank Australii, bank centralny Australii.

RBNZ – Rezerwacyjny Bank Nowej Zelandii, centralny bank Nowej Zelandii.

Prawdziwe pieniądze – Handlarze o dużej wielkości, w tym fundusze emerytalne, managerzy atutów, firmy ubezpieczeniowe itp. Są postrzegani jako wskaźnicy większych długoterminowych procentowań rynkowych, w przeciwieństwie do krótkoterminowych spekulantów intraday.

Zrealizowane zyski / straty – Ilość pieniędzy, które zarobiłeś lub straciłeś, gdy pozycja została zamknięta.

Inwestor detaliczny – Indywidualny inwestor, który handluje pieniędzmi z osobistego majątku, zamiast w imieniu instytucji.

Sprzedaże detaliczne – Mierzy miesięczne detaliczne sprzedaże towarów i usług sprzedawanych przez detalistów na podstawie próbkowanie różnych rodzajów i rozmiarów. Te dane dostarczają spojrzenie na wydatkowanie konsumenta, co jest kluczowym elementem wzrostu we wszystkich głównych ekonomiach.

Rewaluacja – Gdy sztywna waluta jest pozwolona do wzmocnienia lub wzrostu, jako wynik oficjalnych akcji; przeciwieństwo dewaluacji.

Kwestia Prawa – Forma akcji korporacyjnych, gdzie udziałowcy otrzymują prawo kupna więcej akcji. Przeważnie emitowana przez firmy w próbie zwiększenia kapitału.

Ryzyko – Ekspozycja do niepewnej zmiany, przeważnie używane jako negatywna konotacja niekorzystnych zmian.

Zarządzanie ryzykiem – Zatrudnienie finansowych analiz i technik handlowych, aby zmniejszyć oraz/lub kontrolować ekspozycję wielu rodzajów ryzyka.

Rollover – Dochowanie to jednoczestne zamknięcie otwartej pozycji dla dzisiejszej wartości i otworzenie tej samej pozycji wartości następnego dnia w cenie odzwierciadlającej oprocentowanie różnic pomiędzy dwoma walutami.

Na rynku forex spot, transakcje muszą być rozliczone w przeciągu dwóch dni roboczych. Np. jeżeli handlarz sprzeda 100,000 euro we wtorek, wtedy handlarz musi dostarczyć 100,000 euro w czwartek, chyba że pozycja jest przeniesiona. Jako usługa dla klientów, wszystkie otwarte pozycje forex na końcu dnia (5:00 PM czas nowojorski) są automatycznie przeniesione do nastepnego dnia rozliczeniowego. Regulacja rollover (czy swap) to po prostu księgowanie kosztu-przenoszenia na zasadzie z dnia na dzień..

Podróż Dookoła – Handel, który został otwarty i w tym samym czasie zamknięty przez równą lub przeciwną transakcję.

Uruchamianie zysków / strat – Wskaźnik statusu otwartych pozycji; To znaczy, niezrealizowane pieniądze, które mógłbyś zyskać lub stracić, jeżeli zamkniesz wszystkie swoje otwarte pozycje w tym czasie.

RUT – Symbol dla indeksu Russell 2000.

SITC – Standardowa Międzynarodowa Klasyfikacja Handlu. System raportowania statystyk handlowych w ogólny sposób.

SITC – Standardowa Międzynarodowa Klasyfikacja Handlu. System raportowania statystyk handlowych w ogólny sposób.

SOFFEX – Opcje Swiss i Wymiana Finansowych Wymian, w pełni automatyczny i zintegrowany system handlu i oczyszczania.

Kurs Sprzedaży – Cena, w której bank jest gotowy sprzedać zagraniczną walutę.

Data Rozliczeniowa – Oznacza dzień roboczy określony dla dostawy walut zakupionych i sprzedanych pod kontraktem forex.

Rozliczenie – Wymiana fizyczna jednej waluta na drugą.

Krótka – Pozycja rynkowa, w której klient sprzedał walutę, której jeszcze nie posiada. Przeważnie wyrażane w warunkach podstawowej waluty.

Rynek Miękki – Więcej potencjalnych sprzedających niż kupujących, co stwarza środowisko, w którym nagłe opady cen są prawdopodobne.

Rynek Stabilny – Aktywny rynek, który może wchłonąć dużą sprzedaż lub kupno waluty, nie posiadając większego wpływu na oprocentowanie.

Stagflacja – Recesja lub niski wzrost w połączeniu z wysoką inflacją.

Standard i Poors (S&P) – Firma amerykańska zaangażowana w oszacowaniu zdrowia finansowego kredytobiorców. Firma także wygenerowała niektóre indeksy giełdowe, czyli inaczej S&P 500.

Sterylizacja – Działalność centralnego banku w krajowym rynku pieniężnym, aby zmniejszyć wpływ na zaopatrzenie pieniężne ich działań interwencyjnych na rynku forex.

Sterling – Funt brytyjski, także znane jako pozycja na rynku, na której klient sprzedał walutę, której jescze nie posiada. Przeważnie wyrażane w podstawowych walutach.

Więcej potencjalnych sprzedawców niż kupujących, co powoduje środowisko, w którym nagłe spadki są prawdopodobne.

Aktywny rynek, który może wchłonąć dużą sprzedaż lub kupno waluty, nie posiadając większego wpływu na oprocentowanie.

Recesja lub niski wzrost w połączeniu z wysoką inflacją.

Firma amerykańska zaangażowana w oszacowaniu zdrowia finansowego kredytobiorców. Firma także wygenerowała niektóre indeksy giełdowe, czyli inaczej S&P 500.

Działalność centralnego banku w krajowym rynku pieniężnym, aby zmniejszyć wpływ na zaopatrzenie pieniężne ich działań interwencyjnych na rynku forex.

– Brytyjski Funt, także znany jako kabel.

Zlecenie Zatrzymaj Spadek – Zlecenie podane, aby upewnić się, że jeżeli waluta spadnie o pewien procent, krótka pozycja zostanie pokryta nawet jeżeli wiąże się z tym podjęcie straty. Zlecenia realizacji zarobków są mniej używane.

Cena Zaprzestania – Amerykański termin dla najmniejszej akceptowanej ceny na aukcjach skarbcowych.

Lawirować – Jednoczesne kupno/sprzedaż zarówno opcji zawołania jak i put dla tego samego udziału, cenie zadania/uderzenia oraz dacie ważności.

Cena Uderzeniowa – Także zwana ceną wykonania. Cena, w której posiadacz opcji może kupić lub sprzedać podstawowy instrument.

Strip – Połączenie dwóch put i jednego zawołania.

Strukturalne Bezrobocie – Poziom bezrobocia nieodłączny od ekonomicznej struktury.

Poziomy Wsparcia – Poziom ceny, na której spodziewany jest zakup

Wymiana – Jednoczesny zakup i sprzedaż tej samej ilości danej waluty dla dwóch innych dat, przeciw sprzedaży i zakupu innej. Wymiana może być wymianą naprzeciw przedniego. W esencji, wymiana jest trochę podobna do pożyczki jednej waluty i wypożyczenia innej w tym samym czasie. Jednak każda stopa zwrotu lub kosztu funduszy jest wyrażana w różnicy cenowej między dwoma stronami transakcji.

Swift – Społeczeństwo dla Światowej Telekomunikacji Inter-banków Finansowych, to system oczyszczający dla międzynarodowego handlu.

Swissy – Rynkowy slang dla franka szwajcarskiego.

SEC – Komisja Bezpieczeństwa i Wymiany.

Sector – Grupa bezpieczeństw, które działają w podobnej branży.

Sell – Branie krótkiej pozycji w oczekiwaniu, że rynek schodzi w dół.

Rozliczenie – Proces, w którym transakcja wchodzi do książek, zapisując odpowiedniki transakcji. Rozliczenie handlów walutowych może lub nie może zawierać fizycznej wymiany jednej waluty na inną.

SHGA.X – Symbol dla indeksu Shanghai A.

Krótka Pozycja – Pozycja inwestycyjna, która korzysta ze spadku ceny rynkowej. Gdy podstawowa waluta w parze jest sprzedana, mówi się, że pozycja jest krótka.

Krótki Wycisk – Sytuacja, w której handlarze są ciężko umieszczeni na stronie krótkiej i kataliza rynkowa zmusza ich do pokrycia (Kupna) w pośpiechu, co powoduj ostry wzrost cen.

Krótkie Pokrycie – Handlarze, którzy sprzedali, lub skrócili produkt, lub ci, którzy są niedźwiedzi na rynku.

Krótcy – Handlarze, którzy sprzedali, lub skrócili produkt, lub ci, którzy są niedźwiedzi na rynku.

Linie boczne, siedzenie na rękach – Handlarze nie wchodzący na rynek ze względu na bez kierunkowe, wzburzone, niejasne kondycje rynkowe, mówi się, że są oni na ‘liniach bocznych’ lub że ‘siedzą na rękach’.

Prosta Średnia Ruchu (SMA) – Prosta średnia z predefiniowanej ilości pasków cenowych. Na przykład, 50 dniowa dzienna tabela SMA to średnia cena zamykająca poprzednich 50 dziennych zamykających pasków. Każdy przedział czasowy może być zastosowany.

Poślizgnięcie – Różnica między ceną, która została zamówiona, a ceną uzyskaną, przeważnie ze względu na zmiany kondycji rynkowych.

Śliskie – Termin używany, gdy rynek czuje, że jest gotowy na szybki ruch w jakimkolwiek kierunku.

Niedbały – Wzburzone kondycje handlu, które nie mają żadnych znaczących trendów oraz/lub prześledzenia.

SNB – Swiss Narodowy Bank, centralny bank Szwajcarii.

Nazwy suwerenne – Odnosi się do centralnych banków aktywnych na rynku spot.

Rynek Spot – Rynek, na którym produkty są handlowane na cenie rynkowej dla natychmiastowej wymiany.

Cena Spot – Obecna cena rynkowa. Rozliczenie transakcji spot przeważnie następują w przeciągu dwóch dni roboczych.

Handel Spot – Zakup lub sprzedaż produkty dla natychmiastowej dostawy (w przeciwieństwie do przyszłej daty). Kontrakty spot są przeważnie rozliczane elektronicznie.

Rozstęp – Różnica między ofertą a ceną ofert.

Kwadrat – Zakup i sprzedaż są zbalansowane, więc handlarz nie ma otwartej pozycji.

SPX500 – Nazwa indeksu S&P.

Sterling – Przydomek dla GBP/USD. Także znany jako funt, albo brytyjski funt.

Giełda – Rynek, na którym są handlowane są walory.

Indeks Giełdy – Połączona cena grupy akcji – wyrażona naprzeciw podstawowej kwoty – aby pozwolić na oszacowanie, jak grupa firm spełnia się w stosunku do przeszłości.

Zatrzymanie Polowania Strat – Kiedy wydaje się, że rynek osiąga pewny poziom, który uważa się za pełny przystanków Jeżeli przystanki są wyzwolone, to cena często przeskoczy poziom, podczas gdy powódź zamówień zaprzestań-strat, jest wywołana.

Zamówienie Zatrzymania – Zamówienie zatrzymania, to zamówienie kupna lub sprzedaży, gdy przedefiniowana cena jest osiągnięta. Gdy cena jest osiągnięta, zamówienie zatrzymania staję się zamówienie rynkowym, oraz zostaje wykonane z najlepszą dostępną ceną. Ważne jest, aby pamiętać o lukach i poślizgnięciach rynku, które mogą wpłynąć na zamówienie i nie koniecznie musi być zrealizowane na poziomie zatrzymania, jeżeli rynek nie handluje na tej cenie. Zamówienie zatrzymania zostanie wypełnione przy kolejnej dostępnej cenie, po osiągnięciu poziomu zatrzymania. Składanie zamówień warunkowych nie koniecznie muszą ograniczyć twoje straty.

Zamówienie Zatrzymania Wejścia – Jest to zamówienie złożone, aby kupić powyżej obecnej ceny, lub sprzedać poniżej obecnej ceny. Te zamówienia są użyteczne, jeżeli uważasz, że rynek zmierza w jednym kierunku i masz już cenę wejścia.

Zamówienie Zatrzymania Straty – Jest to zamówienie złożone, aby sprzedać poniżej obecnej ceny (aby zamknąć długą pozycję), lub aby kupić powyżej obecnej ceny (aby zamknąć krótką pozycję). Zamówienia zatrzymania straty są ważnym narzędziem do zarządzania ryzykiem. Poprzez ustawianie tych zamówień przeciw otwartymi pozycjami, możesz limitować swój potencjalny spadek, jeżeli rynek poruszy się przeciw tobie. Pamiętaj, że te zamówienia nie gwarantują ceny wykonania – zamówienie zatrzymania jest wyzwalane, gdy poziom zatrzymania jest otrzymany, i zostanie zrealizowane przy następnej dostępnej cenie.

Zatrzymanie Budowania – Odnosi się do zlecenia zatrzymującego budowanie wzwyż; nagromadzenie zamówień zatrzymania, aby kupić powyżej rynku podczas ruchu w górę, lub aby sprzedać poniżej rynku podczas ruchu w dół.

Cena Uderzeniowa – Zdefiniowana cena, przy której posiadacz opcji może kupić lub sprzedać produkt.

Poparcie – Cena, która działa jako podłoga dla ruchów przeszłych lub przyszłych.

Poziomy Poparcia – Technika używana w analizie technicznej, która wskazuje określony sufit cenowy i podłogę, na których dana wymiana automatycznie się poprawi. Przeciwieństwo odporności.

Zawieszony handel – Tymczasowe wstrzymanie handlu produktem.

Zamiana – Zamiana walut to jednoczesna sprzedaż i zakup tej samej ilości danej waluty po kursie przednim.

SWISSIE – Przydomek dla USD/CHF.

T-Bill – Bon Skarbowy.

TIBOR – Tokyo Interbank Offered Rate.

TIFFE – Tokyo International Financial Futures Exchange.

Techniczna Analiza – Badanie ceny, które odzwierciedla czynniki zaopatrzenia i popytu waluty. Częste metody to flagi, trendowe linie kolcowe, dna, szczyty, proporczyki, wzory i luki.

Techniczna Poprawa – Dostosowanie ceny nie oparte na nastrojach rynku, ale technicznych czynnikach takich jak wielkość i tabele.

Warunki Handlowe – Stosunek między cenami indeksowymi eksportu i importu.

Theta – Miara wrażliwości ceny opcji do zmiany w jej czasie wygaśnięcia.

Chudy Rynek – Rynek, w którym wielkość handlu jest niska i w którym często licytowane cytaty są szerokie i płynność handlu instrumentów jest niska.

Tykanie -Minimalna zmiana w cenie, w górę lub w dół.

Jutro Nestępny – Jednoczesne kupno i sprzedaż waluty dla dostawy kolejnego dnia i sprzedaży następnego dnia, lub na odwrót.

Data Transakcji – Data zdarzenia się handlu.

Transza – Część transakcji lub finansowania strukturalnego, specyficznie używana do pożyczek od IMF.

Data Transakcji – Data zdarzenia się handlu.

Ekspozycja Transakcji – Potencjalny zysk i strata wygenerowana przez obecne zagraniczne transakcje wymiany walutowej.

Transakcja – Kupno lub sprzedaż walorów, wynikająca z wykonania zamówienia.

T/P – Branie zysków. Odnosi się do limitowanych zamówień, które mają na celu sprzedać powyżej poziomu, na którym były kupione, lub odkupić poniżej poziomu, na którym było sprzedane.

Przejęcie – Przejmując kontrolę firmy poprzez kupno jej akcji.

Technicy lub Tech – Handlarze, którzy opierają swoje decyzje handlowe na technicznych tabelach i analizach.

Dziesięć (10) lat – Na przykład: 10-letnia uwaga USA – Rząd USA wydał dług, który jest spłacalny w ciągu dziesięciu lat.

Chudy – Płynne, śliskie, lub wzburzone środowisko rynkowe. Lekki rynek, który tworzy błędne warunki handlowe.

Trzydzieści (30) lat – Na przykład: UK 30-letnie pozłocenie – Rząd USA wydał dług, który jest spłacalny w przeciągu trzydziestu lat.

Haczyk (rozmiar) – Minimalna zmiana w cenie, do góry lub w dół.

Czas do Dojrzałości – Pozostały czas do wyczerpania umowy.

Sesja Tokyo – 09:00 – 18:00 (Tokio).

Jutro następny – Jednoczesny zakup i sprzedaż waluty dla dostawy kolejnego dnia.

Saldo Handlowe – Mierzy różnicę wartości między importowanymi a eksportowanymi towarami i usługami. Narody z nadwyżkami handlowymi (więcej eksportów niż importów), takie jak Japonia, często widzą swe waluty doceniane, podczas gdy kraje z deficytami handlowymi (importy większe niż eksporty), takie jak USA, często widzą osłabienie ich walut.

Wielkość Handlu – Ilość jednostek produktu w umowie lub partii.

Oferta Handlowa – Para zachowuje się silnie oraz/lub wspina się wyżej; oferty stale wchodzą na rynek i pchają ceny w górę.

Zatrzymanie Handlu – Odroczenie do handlu, które nie jest zawiesieniem handlu.

Handlowanie Ciężkie – Rynek, który czuję, że chce przejść niżej, przeważnie powiązany z oferowanym rynkiem, który nie wzrośnie pomimo prób zakupu.

Oferowany Handel – Para zachowuje się słabo oraz/lub spada w dół i oferty na sprzedaż stale przychodzą na rynek.

Zakres Handlowy – Zakres pomiędzy najwyższą i najniższą ceną akcji, przeważnie wyrażony z odniesieniem do okresu czasu. Na przykład: 52-tygodniowy zakres handlowy.

Śledzone Zatrzymanie – Śledzone zatrzymanie pozwala handlu na kontynuację wzrostu w wartości, gdy cena rynku rusza się w korzystnym kierunku, ale automatycznie zamyka handel, jeżeli cena handlu nagle ruszy się w niekorzystnym kierunku przez określoną odległość. Składanie warunkowych zamówień nie koniecznie ograniczy twoje straty.

Koszt Transakcji – Koszt kupna lub sprzedaży finansowego produktu.

Data Transakcji – Dzień, w którym nastąpi transakcja.

Trend – Ruch cenowy, który powoduje zmianę wartości netto. Trend wzrostowy jest oznaczony przez wyższe wzloty i wyższe upadki. Trend spadkowy jest oznaczony przez mniejsze wzloty i mniejsze upadki.

Obrót – Łączna wartość pieniężna lub objętość wszystkich wykonanych transakcji w podanym okresie czasowym.

Dwukierunkowa Cena – Gdy zarówno oferta i wskaźnik oferty są cytowane w transakcji FX.

TYO10 – Symbol dla CBOE 10-Letniej Wydajności Głównej Skarbca.

Nie Doszacowanie – Kurst wymiany jest zwykle uważane, że jest nie doszacowana, kiedy jest poniżej parytetu siły nabywczej.

 

Wstrętny – Opisywanie bezlitosnych kondycji rynkowych, które mogą być gwałtowne i szybkie.

UK100 – Nazwa dla indeksu FTSE 100.

Uk średnie zarobki wliczając bonusy/wyliczając bonusy – Mierzy średnie wynagrodzenie, wliczając/wyliczając bonusy zapłacone pracowniką. Jest to mierzone QoQ z poprzedniego roku.

UK prędkość zliczania – Mierzy liczbę ludzi ubiegających się o zasiłek bezrobocia. Liczby patentowe często są mniejsze niż dane bezrobocia, ponieważ nie wszyscy bezrobotni są uprawnieni do zasiłku.

UK HBO Indeks Cen Domowych – Mierzy względny poziom cen domów UK dla wskazania trendów w sektorze nieruchomości UK i ich implikacji dla ogólnej perspektywy ekonomicznej. Ten indeks jest najdłuższą miesięczną serią danych jakich kolwiek indeksów domów UK, opublikowanych przez największego pożyczkodawcy w UK Halifax Building Society/Bank Szkocji).

UK bezrobocie zmiany – Mierzy zmiany w liczbie ludzi dostających zasiłek bezrobotny przez ostatni miesiąc.

UK Koszt Zarobków Manualnej Jednostki – Mierzy zmianę w całkowitych kosztach pracy włożonych w produkcję jednej jednostki produkcyjnej.

UK Olej – Nazwa dla oleju Brent Crude.

UK Indeks Wejściowy Cen Producentów – Mierzy stopę inflacji doświadczoną przez producentów podczas kupna materiałów i usług. Te dane są głęboko zbadane, ponieważ może być to wiodącym wskaźnikiem inflacji konsumenta.

Podstawowy – Handlowany rynek, od które pochodzi cena.

Wskaźnik Bezrobocia – Mierzy całkowitą bezrobotną siłę roboczą, która aktywnie poszukuje pracy, mierzone jako procent siły roboczej.

Indeks Nastrojów Konsumentów Uniwersytetu w Michigan – Ankietuje 500 amerykańskich domów każdego miesiąca. Ten raport jest wydany w wersji wstępnej w połowie miesiąca, a pełna wersja na koniec miesiąca. Pytania są na temat postaw osób na ekonomię amerykańską. Nastroje konsumentów są postrzegane jako wyznacznik siły wydatków konsumentów.

Niezrealizowany zysk/strata – Teoretyczny wzrost lub strata na otwartych pozycjach cenionych na obecnych stawkach rynku, określonych przez brokera według własnego uznania. Niezrealizowane zyski/straty zamieniają się na zarobki/straty, gdy pozycja jest zamknięta.

Wzrost – Nowy cytat ceny, z wyższą ceną niż poprzedni cytat.

Zasada Wzrostu – W USA, regulacja, w której zabezpieczenie może nie sprzedać się krótko, chyba że ostatni handel przed krótką sprzedażą był w cenie mniejszej niż cena, w której sprzedaż krótka została wykonana.

US30 – Nazwa indeksu Dow Jones.

US OLEJ – Nazwa dla oleju WTI Crude.

US Pierwszy Stopień – Oprocentowanie, po którym banki amerykańskie pożyczą pierwszym korporacyjnym klienta.

UK Indeks Wyjściowy Cen Producentów – Mierzy stopę inflacji doświadczoną przez producentów podczas sprzedaży towarów i usług.

 

Podstawowy – Handlowany rynek, od które pochodzi cena.

Wskaźnik Bezrobocia – Mierzy całkowitą bezrobotną siłę roboczą, która aktywnie poszukuje pracy, mierzone jako procent siły roboczej.

Indeks Nastrojów Konsumentów Uniwersytetu w Michigan – Ankietuje 500 amerykańskich domów każdego miesiąca. Ten raport jest wydany w wersji wstępnej w połowie miesiąca, a pełna wersja na koniec miesiąca. Pytania są na temat postaw osób na ekonomię amerykańską. Nastroje konsumentów są postrzegane jako wyznacznik siły wydatków konsumentów.

Niezrealizowany zysk/strata – Teoretyczny wzrost lub strata na otwartych pozycjach cenionych na obecnych stawkach rynku, określonych przez brokera według własnego uznania. Niezrealizowane zyski/straty zamieniają się na zarobki/straty, gdy pozycja jest zamknięta.

Wzrost – Nowy cytat ceny, z wyższą ceną niż poprzedni cytat.

Zasada Wzrostu – W USA, regulacja, w której zabezpieczenie może nie sprzedać się krótko, chyba że ostatni handel przed krótką sprzedażą był w cenie mniejszej niż cena, w której sprzedaż krótka została wykonana.

US30 – Nazwa indeksu Dow Jones.

US OLEJ – Nazwa dla oleju WTI Crude.

US Pierwszy Stopień – Oprocentowanie, po którym banki amerykańskie pożyczą pierwszym korporacyjnym klienta.

Miejsce Wartośc – Normalnie rozliczenia odbywają się dwa dni robocze przed ustawioną datą w kontrakcie. Wartość Dzisiejszej Transakcji jest wykonywana tego samego dnia co rozliczenie; czasami nazywana „gotówkową transakcją”.

 

Vanilla – Prosta opcja, której warunki nie zawierają żadnych prowizji, poza rodzajem zadania, wygaśnięcia i uderzenia. Dla porównania z egzotycznymi opcjami, które mają dodatkowe warunki.

Margines Różnicowy – Fundusze wymagające wpłaty przez klienta, gdy ruch ceny spowodował spadek funduszy poniżej ustalonego procentu wartości kontraktu.

Vega – Wyraża zmianę ceny opcji dla opcji jeden na cent w implikowanej zmienności.

Prędkość Pieniędzy – Szybkość, z którą pieniądze krążą lub obracają się w ekonomii. Jest obliczana jako narodowy roczny dochód; średnie pieniądze akcji w okresie.

Zmienność – Miara kwoty, z którą przewidywalna jest zmiana z ceną aktywu w danym okresie. Przeważnie mierzona w stosunku do rocznych standardów odchyleniowych dziennych zmian ceny (historycznych). Może być implikowana od przyszłych cen, ze zmiennością pośrednią.

Konto Vostro – Lokalne konto walutowe utrzymywane z bankiem przez inny bank. Termin przeważnie jest stosowany do konta kontrahenta, z którego fundusze mogą być wpłacone lub wypłacone, w wyniku transakcji.

Data Kwoty – Także znana jako dojrzałość daty, jest to data, w której odpowiedniki transakcji finansowej zgadzają się do rozstrzygnięcia swoich zobowiązań, tzn. wymiany płatności. Dla transakcji waluty spot, data kwoty to przeważnie dwa biznesowe dni na przód.

Wariacje Marginesu – Funduse, które handlarze muszą trzymać na ich koncie, aby mieć wymagany margines niezbędny do radzenia sobie z wahaniami na rynku.

VIX lub Zmienność indeksu – Pokazuje oczekiwania rynkowe przy 30-dniowej zmienności. Jest zbudowana używając zmienności o szerokim zakresie opcji indeksu S&P 500. VIX to często używana miara do ryzyka rynkowego i często jest nazywana jako „mernik strachu inwestora”.

Zmienność – Odnosi się do aktywnych rynków, które często pokazują okazje handlowe.

– Pieniądze pożyczone w dużych ilościach od banków i instytucji zamiast małych inwestorów.

Indeks Cen Hurtowych – Mierzy zmiany cen w sektorach produkcji i dystrybucji ekonomii co często prowadzi indeks cen konsumenta od 60 do 90 dni. Indeks jest często cytowany osobno dla produktów spożywczych i przemysłowych.

Dzień Roboczy – Dzień, w którym banki w walutowym centrum finansowych są otwarte dla biznesu. Dla transakcji FX, dzień roboczy występuje tylko jeżeli oba banki (wszystkie istotne centra walutowe w przypadku krzyża) są otwarte.

Bank Światowy – Bank składający się z członków IMF, którego celem jest pomoc w rozwoju państw członkowskich, poprzez pożyczki, w których prywatny kapitał nie jest dostępny.

Pisarz – Sprzedający pozycję. Także znany jako cedent handlu. „Pisanie Waluty” jest, aby ją sprzedać.

Wzór Tabel Klin – Formacja tabelowa, która pokazuje zwężenie cen przez czas, gdzie ceny wysokościowy w wzrastającym klinie maleją stopniowo, lub w malejącym klinie, spadki cenowe są stopniowo mniejsze. Rosnące kliny zwykle kończą się dolnym wybuchem, a malejące kliny kończą się górnym wybuchem.

Piła Taśmowa – Slang dla bardzo zmiennego rynku, w którym gwałtowny ruch cenowy jest następowany przez ostre odwrócenie.

Ceny Hurtowe – Mierzy zmiany w cenach płaconych przez handlarzy dla wykończonych towarów. Inflacyjne presje zwykle pokazują się przed nagłówkiem detalicznym.

Działające Zamówienie – W przypadku, gdy zamówienie limitowe zostało wniesione, ale jeszcze niewypełnione.

WSJ – Oznacza Wall Street Journal.

XAG/USD – Symbol dla srebrnego indeksu.

XAU/USD – Symbol dla złotego indeksu.

XAX.X – Symbol dla AMEX złożonego indeksu.

Yard – Miliard sztuk.

Uzysk – Zwrot procentowych od inwestycji.

Krzywa Uzysku – Wykres pokazujący zmiany rentowości instrumentów, zależący na czas dojrzałości. System pierwotnie stworzony na rynkach obligacyjnych, teraz jest szeroko używany w różnych finansowych przyszłościach. Pozytywna ukośna krzywa ma mniejsze oprocentowanie przy krótkich dojrzałościach, a większe w dłuższych dojrzałościach. Negatywna ukośna krzywa ma większe oprocentowanie przy krótkich dojrzałościach.

YoY – Skrót od rok na rok.

Yuan – Yuan to podstawowa jednostka waluty w Chinach. Renminbi to nazwa waluty w Chinach, a Yuan to podstawowa jednostka.

Z-Certificate – Certyfikat wydany przez Bank Anglii, aby „obniżyć domy” w miejscu certyfikatów giełdowych, aby ułatwić ich transakcje w nowych krawędziach wartościowych.

Więź Zero Kuponowa – Wieź, która nie płaci odsetek. Więź jest początkowo oferowana ze zniżką do wartości wykupu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here