PRZYKŁADY TRANSAKCJI CFD

forex cfd

0
251
PRZYKŁADY TRANSAKCJI CFD

Poniżej przedstawiono kilka przykładów transakcji z wykorzystaniem kontraktów CFD. Prosimy zwrócić uwagę na fakt, że są to tylko przykłady; należy pamiętać, że handel na rynku Forex i kontraktami na różnicę (CFD) – podobnie jak handel kontraktami terminowymi futures online – mają charakter spekulacyjny i niosą ze sobą poważne ryzyko straty.

Założenia

Klient zasilił swój Rachunek Transakcyjny u danego brokera forex depozytem początkowym w wysokości 2 000 USD.

Klient rozważa zainwestowanie w amerykański rynek kapitałowy, a poniżej przedstawiono warunki prowadzenia transakcji dla niektórych z kontraktów CDF na rynku kapitałowym opartych o indeksy:

Nazwa instrumentu Wielkość kontraktu Dźwignia (w przybliżeniu)
S&P 500  1  100:1
DJ 30  1  100:1

Kurs wymiany USD jest określony na poziomie 4,0%.

Pozycje CFD pozostawione na następny dzień zostają obciążone opłatą za usługi finansowe od całej wartości pozycji na poziomie +/ -1,5%.

DZIEŃ 1 – piątek, 3 lipca.

Dane dotyczące liczby nowych miejsc pracy w amerykańskim sektorze pozarolniczym okazują się gorsze od przewidywanych – stopa bezrobocia rośnie. Informacja ta powoduje spadek na amerykańskiej giełdzie akcji o 2%.

Klient jest przekonany że straty na rynku akcji są przesadzone i że nadchodzące dane dotyczące dochodów korporacji przewyższą oczekiwania. Dlatego zdecydował, że jest to dobry moment na zajęcie długiej pozycji na amerykańskim rynku akcji. Klient wybrał kontrakt CFD oparty na indeksie S&P 500, jako że obejmuje on szeroką grupę spółek wiodących na rynku, i kupuje 100 serii po cenie 874,25 USD.

Jako, że Klient kupił 100 serii, 1-punktowy wzrost indeksu S&P 500 z 874,25 na 875,25 przyniesie mu zysk w wysokości 100 USD, podczas gdy 1-punktowy spadek z 874,25 do 873,25 spowoduje stratę w wysokości 100 USD.

+ Otwarta Pozycja: Kupno 100 serii S&P po 874,25 (Łączna wartość zakupu = 87 425 USD)

+ Raport z Salda Rachunku Forex

Saldo (USD) Kapitał (USD) Liczba Otwartych serii Wykorzystany depozyt (USD) Depozyt do wykorzystania (USD)
$2,000 $2,000 100 $874.25 $1,125.75
  1. Saldo = Depozyt ($2,000) + Suma zrealizowanego zysku & straty ($0) = $2,000
  2. Kapitał = Saldo ($2,000) + Suma niezrealizowanego zysku & ($0) = $2,000
  3. Liczba otwartych serii = liczba serii 500 S&P zakupionych w kontraktach CFD = 100 Wykorzystany depozyt = Liczba otwartych serii (100) x wartość jednej serii ($874.25) x depozyt (1%) = $874,25
  4. (4) Depozyt do wykorzystania = Kapitał ($2,000) – Wykorzystany Depozyt ($874.25) = $1125,75
  5. Usable Margin = Equity ($2,000) – Used Margin ($874.25) = $1,125.75

DZIEŃ 4 – poniedziałek 6 lipca.

Założenia przyjęte przez Klienta okazały się trafne i przychody korporacji są wyższe niż oczekiwano, jako że amerykańskie firmy zdołały zwiększyć dochody oszczędzając na wydatkach. Kolejnego dnia indeks S&P przekracza 3% do 901,50 USD, a Klient zamyka pozycję sprzedając kontrakty CFD.

+ Zamknięta pozycja: Sprzedaż 100 serii S&P po cenie 901.50 (Łączna wartość sprzedaży = $90150)

+ Zestawienie zysków i strat:

Otwarta długa pozycja $87,425 = 100 serii S&P kupionych po cenie 874,25 (Łączna wartość zakupu = $87,425) na dzień 3 lipca, piątek
Wartość początkowa $87,425
Opłata za Usługi Finansowe $26 Cena 1 serii S&P 500 CFD wynosi $874,25FOpłata za Usługi Finansowe: 4,0% + 1.5% = 5,5%

Pobierane odsetki dzienne: [874,25 x (4,0%+1,5%)]/360 = $0,13 tj. 13 centów dziennie za każdą serię

Łączna wartość pobieranych odsetek dziennych: $0,13 x 100 serii x 2 dni = $26.00

Przychód ze sprzedaży $90,150 = 100 serii S&P sprzedanych po cenie 901,50 na dzień 6 lipca, poniedziałek.
Koszty netto $26 = odsetki uiszczone, aby utrzymać długą pozycję kontraktu CFD otwartą
Zysk z transakcji $2,699 = Przychód ze sprzedaży – Wartość początkowa – Opłata za Usługi Finansowe = $90 150 – $87 425 – $26,00 = $2 699,00

 

DZIEŃ 6 – środa, 8 lipca.

Dwa dni później opublikowane zostają gorsze dane i na rynku amerykańskim pojawia się trend spadkowy. Aby osiągnąć zysk z korekty cen akcji, Klient decyduje się sprzedać (zająć pozycję krótką) na Dow Jones (DJ 30) mając na celu odkupienie taniej w krótkiej perspektywie. 8 lipca Klient sprzedaje 5 serii DJ 30 po cenie $8 180,00.

Jako, iż Klient sprzedał 5 serii, każdy s1-punktowy spadek indeksu DJ 30 przyniesie mu zysk w wysokości $5, a każdy 1-punktowy wzrost – stratę w wysokości $5.

++ Otwarta Pozycja: Sprzedaż 5 serii DJ 30 po cenie $8 180,00 (Łączna cena sprzedaży = $40 900)

DZIEŃ 7 – CZWARTEK, 9 lipca.

Kolejny raz strategia przyjęta przez Klienta okazuje się trafna. Rynek spada niżej i następnego dnia, 9 lipca, Klient odkupuje 5 serii DJ 30 po cenie $8 150, co przynosi mu zysk w wysokości $150 (5 serii x $30).

+ Zamknięta pozycja: Kupno 5 serii DJ 30 po cenie $8 150 (Łączna kwota zakupu = $40 750)

+ Zestawienie zysków i strat:

Otwarta pozycja sprzedaży $40,900 = 5 DJ 30 po cenie $8,180.00 (Łączna kwota sprzedaży = $40,900) środa, 08 lipca.
Wartość początkowa $40,900
Opłata za BieżąceUsługi Finansowe $2.85 Cena 1 serii DJ 30 CFD wynosi $8 180,00Opłata za Bieżące Usługi Finansowe: 4,0% – 1,5% = 2,5%

Otrzymane odsetki dzienne: [8 180,00x (4,0%-1,5%)]/360 = $0,57 tj. 57 centów dziennie za każdą serię

Łączna wartość otrzymanych odsetek: $0,57 x 5 serii x 1 dzień = $2,85

Kwota Zakupu $40,750 = 5 serii DJ 30 kupionych po cenie $8 150 w środę, 9 lipca.
Zysk na transakcji $152.85 = Wartość początkowa – Kwota zakupu + Opłata za bieżące usługi finansowe = $40 900 – $40 750 +$2,85 = $152,85

UWAGA: dokładna kwota odsetek, którymi zostanie uznany/obciążony rachunek może się różnić każdego dnia w zależności od zmian następujących czynników: cena instrumentu bazowego, zmiana stóp przez bank centralny, zmiana wysokości depozytu i indywidualnego portfela kontraktów CFD.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here