Podstawy Inwestowania

forex

0
227
Podstawy Inwestowania

TERMINOLOGIA HANDLOWA

Terminy handlowe rynku Forex oraz CFD (kontraktów na różnice kursowe)

Inwestycje rynku Forex oraz CFD podobne są do jakiegokolwiek innego przedsięwzięcia, w którym dużą rolę odgrywa dobre przygotowanie. Zrozumienie oraz zapoznanie się z terminologią stanowi duży plus dla każdego tradra/inwestora.

 • Quote/Kwotowanie

Cena rynkowa, w terminologii Forex odnosi się do dominującego kursu wymiany kwotowanej waluty w danym momencie. Kwotacja zawsze odnosi się do pary walut; np. EUR/USD, AUD/JPY lub USD/JPY. Pierwsza waluta w parze to waluta kwotowana, podczas gdy druga określana jest mianem jej odpowiednika (counterpart).

Para walutowa jest zwykle kwotowana z dokładnością co do 1/10.000 (tj. co do 4 miejsca po przecinku); za wyjątkiem par z japońskim jenem, gdzie kwotacje zwykle są dokonywane z dokładnością co do 1/100 (tj. do drugiego miejsca po przecinku).

Kwotacja zawsze będzie dokonywana w postaci dwóch cyfr. Pierwsza cyfra to zawsze Bid czyli cena sprzedaży, zaś druga to Ask czyli cena kupna.

Na przykład:

bid i ask forex

 • Bid/Ask – Cena sprzedaży / Cena kupna

Bid czyli cena sprzedaży to kurs wymiany, po którym dana waluta jest oferowana na sprzedaż. Ask czyli cena kupna to kurs wymiany, po którym dana waluta może zostać sprzedana.

W przykładzie powyżej para EUR/USD (Euro vs. Dolar amerykański) jest kwotowana 1.5034/1.5037. Innymi słowy kwotacja dla pary EUR/USD wynosi 1.5034/1.5037, gdzie 1.5034 to cena kupna/Bid a 1.5037 to cena sprzedaży/Ask. Oznacza to, iż jeśli chcesz sprzedać walutę kwotowaną – w tym przypadku euro – wtedy otrzymasz 1.5034 dolarów amerykańskich za 1 euro. Z drugiej strony, jeśli chcesz nabyć walutę kwotowaną wtedy zgodnie z kwotacją, aby kupić euro za dolary amerykańskie to musisz zapłacić 1.5037 dolarów za 1 euro.

 • Lot

Lot jest standardową jednostką określającą wolumen transakcji. Stanowi minimalną wartość podlegająca wymianie handlowej w jakimkolwiek instrumencie.

W transakcjach na rynku Forex standardowym rozmiarem lota u brokerów forex jest 100.000 jednostek kwotowanej waluty.

W transakcjach na rynku CFD standardowy rozmiar lota waha się od 1 do 500 kwotowanego CFD.

 • Pip

Pip to najmniejsza wartość w kwotacji waluty, która może być różna dla różnych walut. Dla większości par walut pip stanowi 1/10.000 (0,0001) kwotowanej waluty. Jednakże, w parach jena japońskiego, pip odnosi się 1/100 (0.01) kwotowanej waluty.

Przychody z transakcji mogą zostać wyrażone w pipsach, np. zakładając, że nabyłeś EUR/USD po kursie wymiany 1.5016 i sprzedałeś po kursie wymiany 1.5037. 37-16=21. Uzyskałeś 21 pipsów przychodu.

 • Wartość pipsa

Wartość pipsa może być zarówno zmienna lub stała w zależności pary walutowej, do której się odnosi oraz waluty bazowej (tj. waluty wyceny) danego rachunku. Wartość pipsa jest również funkcją kwoty podlegającej wymianie.

Najprostszym sposobem, aby obliczyć wartość pipsa jest podzielenie 1 pipsa przez kurs wymiany oraz pomnożenie go przez wielkość lota. Otrzymujemy wtedy wartość pipsa w przeliczeniu na kwotowaną walutę. Jeśli waluta bazowa danego rachunku jest inna niż waluta kwotowana, wtedy po prostu należy dokonać mnożenia przez odpowiedni kurs wymiany.

Na przykład: jaka jest wartość pipsa w transakcji GBP/JPY z ceną 128.92? Wartość pipsa jednego standardowego lota (5,000) GBP/JPY wymienianego po 128.92 wynosi:

0.01/128.92 = 0.00007756 GBP

0.00007756 x 5,000=0.387 GBP

Walutą bazową danego rachunku są dolary amerykańskie. Jeśli kurs wymiany dla GBP/USD wynosi 2.0612, wtedy wartość pipsa dla 1 standardowego lota w przeliczeniu na walutę bazową rachunku wynosi: 0.387x 2.0612 = $0.80.

 • Spread

Spread to różnica pomiędzy ceną kupna/Bid a ceną sprzedaży/Ask. Na przykład: jeśli kwotacja dla pary EUR/USD wynosi 1.5034/1.5037 (innymi słowy cena kupna wynosi 1.5034 a cena sprzedaży 1.5037), wtedy spread dla EUR/USD w tym przypadku wynosi 3 pipsy. Mały spread zapewnia, iż kupcy mogą zawierać transakcje lub z nich wychodzić z małym poślizgiem tj. małą różnicą pomiędzy oczekiwaną a rzeczywistą ceną realizacji zlecenia

 • Margin (depozyt zabezpieczający)

Kwota środków wymagana dla otwarcia lub utrzymania pozycji. Zwykle wyrażona jest jako procent pozycji otwartej. Może istnieć także wymóg 0.5% depozytu, co oznaczałoby, iż aby posiadać pozycję 100.000 EUR/USD, musi być utrzymany stan środków finansowych na rachunku inwestora (equity level) na wysokości 500 euro lub więcej.

 • Dźwignia

Dźwignia to użycie pożyczonego kapitału w celu zwiększenia potencjalnego przychodu. Dokonywanie transakcji przy użyciu dźwigni oznacza, iż można handlować kwotami większymi niż stan danego rachunku, który spełnia tylko funkcję depozytu. Znaczne użycie dźwigni może o wiele zwiększyć potencjalny przychód, ale także znacznie powiększyć potencjalne straty. Dźwignię określa się jako stosunek, np. 100:1. Oznacza to, iż kupiec może dokonać transakcji kwotami 100 razy wyższymi niż suma na jego rachunku depozytowym. Jeśli kupiec posiada $1,000 na rachunku, oznacza to, iż może zawierać transakcje warte $100,000.

 • Odsetki/oprocentowanie

W pewnym sensie odsetki to cena pieniądza. Stanowią one należność płaconą za zaciągnięte pożyczki oraz otrzymywaną za ulokowany kapitał.

 • Pozycja długa

Kupiec zajmujący pozycję długą oczekuje, iż cena pójdzie w górę w trakcie kupowania pary walutowej lub CFD.

 • Pozycja krótka

Kupiec zajmujący pozycję krótką oczekuje, iż cena pójdzie w dół w trakcie sprzedawania pary walutowej lub CFD.

 • Data rozliczenia (value date)

Data, w której uczestnicy transakcji finansowej zgadzają się, aby uregulować wzajemne zobowiązania tj. dokonać wymiany płatności.

 • Rollover[rolowanie pozycji]

Proces, w którym dokonanie transakcji zostaje przesunięte, “zrolowane” na kolejną datę rozliczenia oraz następuje dokonanie jej zmiany z powodu różnicy stóp procentowych dwóch walut. Każdego dnia o 21:00 GMT, pozycje otwarte są zrolowane na dzień następny i zyskują one lub tracą odsetki w oparciu o różnice odsetek pomiędzy kupowanymi i sprzedawanymi walutami.

Podczas nabywania pary walut z dnia na dzień, gdzie waluta bazowa posiada wyższą stopę oprocentowania, można uzyskać odsetki, podobnie jak i w sytuacji odwrotnej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here