Jak zarabiać na Forex

0
333
Co jest powodem częstych porażek na Forexie

Rynek forex jest największym segmentem rynków finansowych na świecie z dziennymi obrotami na poziomie ponad 4 bln USD. Dzięki postępowi w technologiach teleinformatycznych platformy tradingowe są dostępne w domach maklerskich niemal dla każdego – od przeciętnego Kowalskiego z 10 zł wolnych środków, aż po banki inwestycyjne handlujących setkami milionów USD. Ze względu na fakt, że handel ma miejsce w trybie ciągłym (bez sesji giełdowych), przy bardzo niskich kosztach transakcyjnych oraz z wykorzystaniem wysokiej dźwigni finansowej, odpowiedź na pytanie jak zarabiać na forex wymaga uwzględniania szeregu czynników.

Dobre przygotowanie do gry na forex

Łatwość handlowania na rynku forex powoduje, że wielu inwestorów zdobywa wiedzę dopiero podczas „learning by doing” dążąc, aby zarabiać na forex szybko i najlepiej dużo. W praktyce takie podejście jest bardzo kosztowne i zazwyczaj oznacza szybkie wyczerpanie zasobów dostępnego kapitału. Dlatego też przed przystąpieniem do handlu na rynku forex należy przygotować i przetestować swoje zasady inwestycyjne, które posłużą o podejmowania decyzji rynkowych. Równocześnie warto zidentyfikować źródła danych rynkowych, a przede wszystkim zrozumieć jakie czynniki makroekonomiczne wpływają na notowania wybranego instrumentu.

Rachunek demo forex dla opracowania strategii

Rachunek demo pozwala na realizację prawdziwego handlu, tak aby zarabiać na forex dysponując hipotetycznym kapitałem. Należy pamiętać, iż głównym powodem korzystania z rachunku demo powinna być możliwość przetestowania skuteczności własnych zasad inwestycyjnych. Ze względu na hipotetyczny kapitał, rachunek demo pozbawiony jest dużej części czynnika emocjonalnego, który towarzyszy inwestorowi i mocno oddziałuje na jego decyzje. Jednakże lepiej jest stracić nawet wielokrotnie hipotetyczny kapitał niż uczyć się na błędach tracąc własne oszczędności.

Pamiętaj o dźwigni finansowej (lewar)

Dźwignia (inaczej lewar) w inwestycjach na rynku forex umożliwia sprzedaż (pozycja krótka) lub kupno (pozycja długa) instrumentów finansowych o relatywnie wysokiej wartości przy stosunkowo niskim depozycie zabezpieczającym. Należy pamiętać, że efekt dźwigni sprawia, że wynik inwestycyjny dużej zmienność im plus (zysk) oraz im minus (strata) podlega podczas notowań. Tym samym lewar pozwala znacznie więcej zarabiać na forex, ale również znacznie bardziej tracić niż w przypadku alternatywnych inwestycji. Ryzyko na rynkach finansowych oznacza większe prawdopodobieństwo osiągnięcia niepewnych wyników, do czego przyczynia się duża zmienność notowań. Poziom depozytu zabezpieczającego jest wyliczany na bieżąco w relacji do wniesionego kapitału i aktualnego wyniku inwestycyjnego (w przypadku spadku depozytu poniżej 30% pozycja jest automatycznie zamykana dla obrony przed dalszymi stratami).

Licencjonowany broker forex

W sytuacji wysokiej konkurencji wśród brokerów, którzy oferują platform do handlowania na rynku forex, duże znaczenie dla bezpieczeństwa inwestowania ma wybór takiego domu maklerskiego, który powinien podlegać nadzorowi uznanego regulatora państwowego. Dlatego, aby zarabiać na rynku forex należy uprzednio zapoznać się ze szczegółami oferty takimi jak: dostępny poziom dźwigni finansowej, wielkość spread-ów, warunki wpłaty i wypłaty kapitału, a także dostępność tzw. mikrolotów, które pozwalają otwierać niewielkie pozycje inwestycyjne przy depozycie zabezpieczającym poniżej 10-20 zł.

Mniej znaczy lepiej

Mnogość narzędzi analizy technicznej (tj. oscylatory, wskaźniki trendu, wolumeny, wskaźniki Billa Williamsa) sprawia, że na rynku forex występuje duża pokusa wykorzystania równocześnie wielu z nich do analizy notowań na wykresach. Pamiętaj jednak że, aby zarabiać na forex należy dążyć do osiągnięcia jednoznacznie postawionych celów. Mnogość narzędzi analizy technicznej naniesionych równocześnie na wykresy notowań tworzy syndrom tzw. kitchen sink, a więc wizualny chaos informacyjny. Wykorzystanie dużej liczby narzędzi (szczególnie należących do tej samej grupy) po prostu mija się z celem analizy technicznej, jakim jest pomoc w identyfikacji aktualnych szans i zagrożeń rynkowych.

Ucinaj straty z automatu (zlecenie stop loss)

W sytuacji dużej zmienności notowań na rynku forex wspartej efektem dźwigni finansowej, aby zarabiać na forex należy nauczyć się przede wszystkim minimalizować straty. Ponieważ inwestorom towarzyszą zazwyczaj duże emocje, zamykanie pozycji ze stratą staje się bardzo trudnym zadaniem. Rozwiązaniem tego problemu jest wykorzystywanie zleceń umożlwiających automatyczne zajęcie pozycji przeciwstawnej i zamknięcie inwestycji w wypadku nieoczekiwanego ruchu cenowego przy góry założonym poziomie ceny (tzw. zlecenie stop loss). Umiejętność inwestowania ze zleceniem stop lossem pozwala istotnie zredukować wielkość strat na rynku forex bez względu na myślenie życzeniowe inwestora.

Trading (i zarabianie na forex) z pokorą

Aby zarabiać na rynku forex należy nauczyć się pokory wobec rynku i żelaznej konsekwencji w realizowaniu planu inwestycyjnego. Zajmowanie zbyt wielu lub zbyt dużych pozycji lewarowanych dźwignią finansową to narażanie własnego kapitału na wysokie straty. Dzięki inwestowaniu na małą skalę można zrozumieć własne błędy i skorygować założenia inwestycyjne bez ponoszenia dotkliwych konsekwencji finansowych. Wówczas nawet największe emocje nie przekreślą szans na kolejne inwestycje.

Trend jest Twoim przyjacielem

Należy pamiętać, że w notowaniach większości instrumentów  finansowych można wyróżnić średniookresowy trend, który określa dominujące nastawienie inwestorów, tj. przewagę na rynku albo kupujących albo sprzedających. Wówczas zajmowanie pozycji przeciwstawnej do trendu jest obarczone znacznie większym prawdopodobieństwem straty niż zysków. Pomimo okresowych korekt trend wykazuje dużą siłę, którą należy wykorzystać do swoich celów zamiast z nim walczyć.

Zaglądaj do historii transakcji

Zarabianie na rynku forex to umiejętność wyciągania wniosków na podstawie zarówno udanych, jak i nieudanych decyzji inwestycyjnych. Weryfikowanie własnych dokonań na podstawie historii dotychczasowych inwestycji pomaga uświadomić sobie źródło niepowodzeń i ma duże znaczenie dla poprawy efektowości kolejnych inwestycji. Sprawdzanie historii własnych inwestycji w określonych odstępach czasu pozwala wprowadzać modyfikacje do kolejnych decyzji inwestycyjnych. Bez zidentyfikowania  dotychczasowych wyników inwestor ryzykuje powtarzanie tych samych błędów w przyszłości ograniczając szansę aby zarabiać na rynku forex.

Nie stawiaj wszystkiego na jedną kartę

Jedną z głównych zasad inwestowania jest dywersyfikowanie ryzyka. Tym samym inwestowanie większości swoich oszczędności w celu zarabiania na forex nie jest dobrym rozwiązaniem, gdyż oznacza skumulowanie znacznego ryzyka w jednym rodzaju inwestycji. Rozproszenie ryzyka w wyniku dywersyfikacji pozwala na ochronę wartości kapitału, gdyż większość portfela inwestycyjnego powinny stanowić inwestycje najmniej ryzykowne.

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułHandel na Forex
Następny artykułJak wybrać brokera Forex ?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here