WSZYSTKO, CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ O RYNKU FOREX

Szkolenie Forex obejmuje informacje na temat rynków walutowych, na których można kupować lub sprzedawać popularne pary walutowe takie jak EUR/USD, [PLN/USD] oraz USD/JPY.

Zapraszamy do zapoznania się z tym działem – zawiera on elementy i artykuły dotyczące rynku Forex podzielone na tematy.

Forex - Wprowadzenie

WSZYSTKO CO TRZEBA WIEDZIEĆ O KONTRAKTACH CFD

Szkolenie z zakresu kontraktów CFD obejmuje wszystko, co Klient powinien wiedzieć o handlowaniu Instrumentami opartymi o indeksy giełdowe i Towarami. Kontrakty CFD obejmują takie popularne towary jak Ropa i Złoto, oraz Instrumenty oparte o indeksy giełdowe jak np. WIG20, Dow Jones i DAX 30

Prosimy o zapoznanie się z wszystkimi niezbędnymi informacjami na temat prowadzenia transakcji z wykorzystaniem kontraktów CFD.

Kontrakty CFD - Wprowadzenie

POZNAJ PODSTAWY TRANSAKCJI HANDLOWYCH

Podstawy Transakcji obejmują główne zasady internetowego handlu walutami obcymi oraz kontraktów na różnice kursowe CFD. Dowiedz się absolutnie wszystkiego, czego ci potrzeba, o indeksach takich jak NIKKEI czy FTSE, o towarach takich jak ropa czy złoto oraz o popularnych parach Forex takich jak EUR/USD czy GBP/USD.

Podstawy Inwestowania

Podstawy Inwestowania

Podstawy Inwestowania

TERMINOLOGIA HANDLOWA Terminy handlowe rynku Forex oraz CFD (kontraktów na różnice kursowe) Inwestycje rynku Forex oraz CFD podobne są do jakiegokolwiek innego przedsięwzięcia, w którym dużą rolę odgrywa dobre przygotowanie. Zrozumienie oraz zapoznanie się z terminologią...
Zlecenia transakcyjne

Zlecenia transakcyjne

Zlecenia handlowe na rynku Forex oraz CFD Istnieje szeroki wachlarz zleceń, które mogą zostać użyte przez kupca, aby handlować na rynku Forex oraz CFD. Poniżej zostały wyszczególnione różne typy zleceń: Zlecenia Rynkowe (Market Orders), Zlecenia...

ANALIZA FUNDAMENTALNA

WSZYSTKO, CO TRZEBA WIEDZIEĆ O ANALIZIE FUNDAMENTALNEJ

Analiza Fundamentalna obejmuje studium wskaźników ekonomicznych, czynników społecznych i międzynarodowej polityki prowadzonej przez rządy państw, które pomagają graczom i inwestorom przewidzieć ruchy i trendy cenowe na rynku forex i kontraktów CFD.

Analiza Fundamentalna

Analiza Fundamentalna forex

CO TO JEST ANALIZA FUNDAMENTALNA ?

Analiza Fundamentalna to metoda próbująca przewidzieć wewnętrzną wartość inwestycji. Opiera się ona na teorii stanowiącej, że cena rynkowa danego aktywa ma tendencję do kierowania się w kierunku swojej „wartości rzeczywistej” lub „wartości wewnętrznej”. Analiza fundamentalna...
WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE

WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE

GŁÓWNE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE Wskaźniki makroekonomiczne to dane statystyczne, które wskazują aktualny stan gospodarki danego kraju w zależności od stanu poszczególnych obszarów gospodarki (przemysł, rynek pracy, handel itp.). Są one publikowane regularnie, w stałych porach, przez...

ANALIZA TECHNICZNA

WSZYSTKO CO CHCIAŁBYŚ WIEDZIEĆ O ANALIZIE TECHNICZNEJ

Analiza Techniczna obejmuje analizę ruchu cen, wolumenów, otwartych pozycji – przy użyciu danych historycznych – w oparciu o studium wcześniejszych zachowań waluty, indeksów oraz rynków towarowych.

Analiza Techniczna

analiza techniczna forex

CO TO JEST ANALIZA TECHNICZNA?

Analiza techniczna to technika używana w celu prognozowania przyszłego kierunku, w jakim podążają ceny, poprzez studium historycznych danych rynkowych, a zwłaszcza ceny, wolumenu oraz otwartych pozycji. Kupcy używający analizy technicznej stosują informacje handlowe (takie jak...
WSKAŹNIKI TRENDÓW

WSKAŹNIKI TRENDÓW

Trend stanowi najważniejsze pojęcie w analizie technicznej. Dany trend określa ogólny kierunek ruchu na rynku. Niezmiernie istotne jest to, aby umieć zidentyfikować trendy w celu dokonywania transakcji zgodnie z nimi, a nie przeciwko nim. Typy...
wykresy forex

WYKRESY

Wykres cenowy to seria cen naniesionych na określone ramy czasowe. Na wykresie oś pionowa przedstawia skalę cen, podczas gdy oś pozioma przedstawia czas. Cechy wykresu Patrząc na wykres, można wyróżnić kilka czynników, których trzeba być świadomym,...
Poziom wsparcia i poziom oporu

Poziom wsparcia i poziom oporu

Poziom wsparcia oraz poziom opóru to linie, które ilustrują toczącą się bitwę pomiędzy kupującymi (byki) oraz sprzedającymi (niedźwiedzie). Poziomy wsparcia wskazują na cenę, przy której większość inwestorów sądzi, iż ceny pójdą w górę. W...
Formacje forex

Formacje kontynuacji trendu

Schematy kontynuacji wskazują na przerwę w trendzie, sugerując, iż poprzedni kierunek będzie kontynuowany po pewnym okresie czasu. Przyjrzymy się bliżej następującym schematom: kanałom cenowym, symetrycznym trójkątom oraz flagom i proporczykom. Kanały Cenowe Kanał cenowy to schemat...
Wskaźniki Forex

Wskaźniki Forex

MATEMATYCZNE WSKAŹNIKI HANDLOWE TMatematyczne metody handlowe zapewniają obiektywny ogląd aktywności cenowej. Pomagają wyrobić sobie pogląd na temat kierunku, w jakim podążają ceny, ograniczyć strach oraz zapobiec przeholowaniu w operacjach handlowych. Co więcej, metody te zdają...
forex teoria

ANALIZA FIBONACCIEGO ORAZ TEORIA FAL ELLIOTTA

Teooria fal Eliota (EWT) Ralph Nelson Elliott odniósł się do trzech ważnych aspektów ruchów cenowych w swej teorii: schematu, proporcji oraz czasu. Schemat odnosi się do kształtu fal lub ich kształtowania się, podczas gdy proporcje...