Czym jest Analiza Techniczna

AT

0
208
forex

Czym jest analiza techniczna?

Analiza techniczna polega na przewidywaniu ruchów cen walut poprzez badanie ruchów cen walut w przeszłości. Niestety, tak samo jak z przewidywaniem pogody, nie jest możliwe dokładne przewidzenie przyszłych cen. Analiza techniczna pomaga inwestorom w przewidzeniu ruchów cen, które są najbardziej prawdopodobne w przyszłości. Analiza techniczna wykorzystuje dużą ilość wykresów oraz wskaźników, które pomagają w przewidywaniu cen par walutowych, akcji itp.

analiza techniczna

Analiza techniczna może znaleźć zastosowanie na giełdzie walut, giełdzie akcji, kontraktach terminowych (CFD) oraz każdym innym instrumencie finansowym dla którego istnieje popyt i podaż. Przewidywanie ceny uwzględnia bardzo wiele zmiennych takich jak poziom otwarcia, maksymalna cena danego dnia, minimalna cena danego dnia, poziom zamknięcia w określonych ramach czasowych. Wielu inwestorów korzysta również z płynności rynku (ilości otwartych transakcji) w danej chwili do określania miejsc otwarcia i zamknięcia pozycji.

Narzędzia analizy technicznej

Podczas gdy analiza fundamentalna zajmuje się analizą całej gospodarki, poziomów stóp procentowych itp., analiza techniczna bada zachowania oraz to czego inwestorzy się obawiają. Ten sposób przewidywania cen nazywany jest przewidywaniem psychologicznym oraz przewidywaniem popytu/podaży.

Zobacz: Podstawy inwestowania na rynku Forex

Inwestorzy wykorzystujący analizę techniczną korzystają z dużej ilości narzędzi, z których jednym z najważniejszych są wykresy. Wykorzystując wykresy, inwestorzy starają się zidentyfikować tzw. formacje (ang patterns), czyli powtarzające się na wykresie figury. Jeśli inwestorowi uda się zauważyć początek takiej figury, to będzie wiedział w jaki sposób najprawdopodobniej będzie kształtowała się cena w przyszłości. Kolejnym sposobem korzystania z wykresów jest identyfikowanie trendów na wykresie. Trend na wykresie mówi nam, czy cena będzie przez dłuższy czas wznosiła się, czy spadała. Istnieje oczywiście dużo więcej narzędzi tego typu.

Inwestorzy wykorzystujący analizę techniczną szukają powtarzających się wzorów (formacji) na wykresach takich jak bardzo znane formacje głowa i ramiona, podwójne dno/góra, wykorzystują wskaźniki analizy technicznej , średnie kroczące oraz szukają poziomów oporu, poziomów wsparcia, kanałów trendowych itp.

Przykład analizy technicznej dla Apple Inc

Poniżej umieściliśmy film, w którym inwestor wykorzystuje wiele narzędzi analizy technicznej przy omówieniu ceny akcji firmy Apple Inc.

Założenia analizy technicznej

Analiza techniczna zakłada, że ceny na rynku zą odzwierciedleniem informacji z rynku (stanu gospodarki, stóp procentowych itp), więc analiza powinna opierać się na badaniu przeszłych cen i ustalaniu na ich podstawie wzorców przyszłych cen, a nie na analizowaniu ekonomii oraz wiadomości gospodarczych.

Co więcej, powtarzanie się wzorów zmian ceny z przeszłości jest bardzo prawdopodobne, ponieważ ogromna ilość inwestorów korzysta z analizy technicznej i sama tworzy ruchy cen podobne do tych z przeszłości. Jest to rodzaj samospełniającej się przepowiedni. Poniżej znajduje się lista założeń analizy technicznej.

Cena jest odzwierciedleniem rzeczywistości

Inwestorzy korzystający z analizy technicznej uważają, że aktualna cena jest już odzwierciedleniem stanu gospodarki, wskaźników ekonomicznych itp., więc ważne jest jedynie zrozumienie, jak inwestorzy zareagują na zmiany cen w przyszłości, znając ceny obecne i przeszłe.

Ceny poruszają się w trendach

Analiza techniczna zakłada, że ceny poruszają się w trendach wzrostowych, spadkowych lub bocznych. Oznacza to, że cena danej waluty może w danym momencie być tylko w jednym z tych trendów, czyli rosnąć, maleć lub być cały czas na podobnym poziomie.

Odkrycie aktualnego trendu pozwala na otworzenie odpowiedniej pozycji i zarabianie na niej. Oczywiście trendy zmieniają się w czasie na trendy przeciwne, jednak trendy czasami trwają przez bardzo długi czas. Jedną z ważniejszych zasad inwestorów jest inwestowanie zgodnie z trendami, ponieważ przewidywanie zmiany trendu jest bardzo trudne i najczęściej prowadzi do utraty kapitału.

Historia lubi się powtarzać

Inwestorzy używający analizy technicznej wierzą, że inni inwestorzy powtarzają zachowania wykonywane na rynku w przeszłości. W związku z tymi powtórzeniami, na wykresach często pojawiają się powtarzające wzory (formacje), które inwestorzy rozpoznają i korzystają z nich.

Zasada ta nie odwołuje się jedynie do wzorów na wykresach, lecz również do trendów cenowych. Wielu inwestorów monitoruje ankiety przeprowadzane wśród inwestorów na temat ich nastrojów. Ankiety te pozwalająca przewidzieć, czy inwestorzy będą nastawieni na kupowanie (wzrost cen), czy sprzedaż (spadek cen). Tego typu ankiety pozwalają również przewidzieć załamanie trendu (zmianę kierunku ruchu cen na przeciwny), gdy np. podczas trendu wzrostowego nagle spadają nastroje inwestorów.

 • 1 Czym jest analiza techniczna?
 • 2 Narzędzia analizy technicznej
  • 2.1 Przykład analizy technicznej dla Apple Inc
 • 3 Założenia analizy technicznej
  • 3.1 Cena jest odzwierciedleniem rzeczywistości
  • 3.2 Ceny poruszają się w trendach
  • 3.3 Historia lubi się powtarzać
PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułBank centralny
Następny artykułBroker Market Maker

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here