Analiza techniczna i fundamentalna

analiza

0
765
WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE

Czym jest analiza techniczna?

Analiza techniczna to metoda oceny instrumentów finansowych w celu prognozowania ruchu ich cen na podstawie historycznych danych rynkowych, głównie ceny i wolumenu. Analiza techniczna bazuje przede wszystkim na wykresach i innych narzędziach w celu identyfikowania wzorców na podstawie historycznych danych o cenach, które mogą wskazywać przyszłe scenariusze. Oznacza to, że w ramach analizy technicznej inwestor zakłada, iż historyczne dane dotyczące cen i zachowań rynków mogą wskazywać notowania w przyszłości.

2.1.2 Historia analizy technicznej:
Pierwsze metody prognozowania cen przyszłych na podstawie analizy technicznej opracowano w XIX w. Jednakże zyskały one duże znaczenie dopiero w latach 1990-tych, wraz z rozwojem technologii i wykorzystaniem modeli komputerowych. Ojcem współczesnej analizy technicznej w krajach Zachodu jest Charles Dow. Opracował on teorię, którą później ochrzczono Teorią Dowa, ujmującą jego wizję praw rządzących ruchami cen na rynku akcji. Teoria Dowa stanowiła fundament późniejszego rozwoju analizy technicznej, która nadal odgrywa istotną rolę w świecie finansów.

2.1.3 Teoria Dowa:
Teoria Dowa opiera się na trzech podstawowych założeniach:
– Cena jest ostatecznym odzwierciedleniem wszystkich czynników oddziałujących na rynki. Wszystkie informacje rynkowe i czynniki znajdują zawsze odzwierciedlenie w cenach.
– Ruchy cen podlegają trendom, które można identyfikować i wykorzystywać, aby generować zyski.
– Ruchy cen są powtarzalne w perspektywie historycznej.

2.1.4 Wady i zalety analizy technicznej:
Zalety analizy technicznej:
1. Zasób danych wymaganych dla analizy technicznej jest znacznie mniejszy niż w przypadku analizy fundamentalnej.
2. W związku z tym, że analiza techniczna koncentruje się głównie na identyfikowaniu nowych trendów i odwracaniu trendów, ustalenie momentów wejścia i wyjścia na rynek jest dla inwestorów łatwiejsze.

Wady analizy technicznej:
1. W niektórych przypadkach inwestor może uzyskać informacje sprzeczne, dwa wskaźniki, które wzajemnie się wykluczają: jeden z nich wskazuje, aby zająć pozycję kupna, a drugi sprzedaży. Podejmowanie decyzji inwestycyjnych w takiej sytuacji jest wyjątkowo trudne.
2. Aby analiza techniczna umożliwiała opracowanie kompleksowej strategii, musi umożliwić poprawne przewidywanie przyszłych trendów, co jest niemal niemożliwe w sytuacji nagłych, dynamicznych trendów i rynków o dużej zmienności lub niskiej płynności.

2.2 Analiza fundamentalna
2.2.1 Czym jest analiza fundamentalna?
Analiza fundamentalna, stosowana na ogół w przypadku inwestycji długoterminowych, to metoda, w ramach której inwestor stara się prognozować wewnętrzną wartość instrumentu. Bazuje na teorii, że instrumenty mogą posiadać cenę zawyżoną lub zaniżoną oraz, że ich ceny ewoluują w kierunku ceny wewnętrznej, inaczej ceny godziwej.

2.2.2 Wady i zalety analizy fundamentalnej:
Zalety analizy fundamentalnej:
1. Analiza fundamentalna może stanowić skuteczną metodę w przypadku inwestycji długoterminowych, mających na celu uzyskanie wzrostu kapitału, ponieważ ułatwia wybór instrumentów, które zapewniają wartość w dłuższym horyzoncie czasowym.
2. Jedną z najistotniejszych, choć często niedocenianych zalet analizy fundamentalnej, jest możliwość pozyskania solidnej wiedzy w dziedzinie biznesu i danej branży poprzez dogłębne, zakrojone na szeroką skalę badania i analizy, których wymaga.

Wady analizy fundamentalnej:
1. Wartość wewnętrzna czy godziwa bazuje na założeniach. Wszelkie zmiany kluczowych czynników fundamentalnych, takich jak tempo wzrostu, mogą w znacznym stopniu wpływać na wyniki inwestora osiągane na podstawie tego typu analizy.
2. Może być pomocna przy ustalaniu, czy akcje danej spółki są niedoceniane a spółka posiada potencjał przyszłego rozwoju, ale nie zapewnia żadnych wskazówek, które mogły by ustalić moment wejścia na rynek i nabycia akcji. Mówiąc inaczej, inwestor może zidentyfikować akcje o cenach poniżej ich wartości wewnętrznej, ale sytuacja ta może utrzymywać się przez długi okres czasu, zanim pojawią się jakiekolwiek oznaki wzrostu, który prognozował.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here