Analiza fundamentalna

kalendarz ekonomiczny

0
218
forex

Czym jest analiza fundamentalna?

Analiza fundamentalna (ang. Fundamental analysis) jest jednym z typów analizy rynku forex, w której badana jest sytuacja ekonomiczna krajów, w celu efektywnego handlu walutami.

Dzięki analizie fundamentalnej możemy określić jak wielki wpływ mają wydarzenia polityczne oraz ekonomiczne na rynek forex. Dane na temat gospodarki podawane przez ważnych polityków oraz ekonomistów znane są jako komunikaty ekonomiczne i mają one bardzo duży wpływ na zachowanie walut na giełdzie walut. Wpływ na większość par walutowych mają komunikaty ekonomiczne na temat amerykańskiej ekonomii, ponieważ większość walut jest związana w parach z dolarem amerykańskim. Komunikaty ogłaszane przez ważnych ekonomistów i polityków z USA oraz przez FED, powinny być śledzone przez każdego inwestora rynku forex.

Czym jest kalendarz ekonomiczny?

W kalendarzu ekonomicznym zawarte są przewidywane przez ekonomistów wskaźniki ekonomiczne na podstawie ich wartości z poprzednich miesięcy. Kalendarz przeważnie zawiera dane takie jak:

 • Data
 • Czas
 • Waluta
 • Wpływ na walutę
 • Wydarzenie ekonomiczne
 • Aktualna wartość
 • Przewidywana wartość
 • Poprzednia wartość

Przykład użycia kalendarza ekonomicznego

Jeśli przewidywana wartość wskaźnika dla dolara amerykańskiego jest wyższa niż poprzednia warotość, to dolar prawdopodobnie będzie zyskiwał względem innych walut. Prawdobodobieństwo zysku dolara zależy również od ważności wydarzenia, przemawiającego polityka lub ekonomisty. Większość inwestorów wykorzystujących analizę fundamentalną, czyta dane z kalendarzy ekonomicznych i to właśnie oni mają wpływ na zmiany w wartości walut.

Innym przykładem może być wzrost wartości ropy naftowej. Jeśli cena ropy rośnie, to bardzo prawdopodobny jest spadek wartości walut gospodarek, które importują duże ilości ropy naftowej np. USA, Japonia.

Poniżej przykład kalendarza ekonomicznego:

kalendarz ekonomiczny

Najważniejsze wskaźniki ekonomiczne

Analiza fundamentalna korzysta głównie z danych na temat gospodarki, które podawane są w postaci wskaźników ekonomicznych.

Stopy procentowe

Jeśli bank centralny danego kraju podnosi stopy procentowe, oznacza to wzrost wartości danej waluty. Spowodowane jest to napływem inwestorów kupujących daną walutę, którzy chcą zyskać uzyskać większy zwrot z zainwestowanych pieniędzy. Niższe stopy procentowe oznaczają więcej pieniędzy na rynku, a więc mniejszą wartość danej waluty.

Bezrobocie

Zwiększenie bezrobocia oznacza przeważnie słabnięcie gospodarki danego kraju, a więc również waluty danego kraju. Wzrost bezrobocia wymusza przeważnie zmniejszenie stóp procentowych w celu „rozruszania” gospodarki, co powowduje jeszcze większy spadek wartości waluty.

Sprzedaż detaliczna

Sprzedaż detaliczna jest jednym z najważniejszych wskaźników ekonomicznych wykorzystywanych w analizie fundamentalnej. Oznacza ona sumę dóbr kupionych przez obywateli danego kraju. Konsumenci stanowią przeważnie 60% gospodarki danego kraju, a więc spadek konsumpcji może być wyznacznikiem spowolnienia gospodarki. Jeśli więc sprzedaż detaliczna spada, to prawdopodobnie spadnie również wartość waluty danego kraju.

Produkt Krajowy Brutto

Jest to dość ogólny wskaźnik ekonomiczny, jednak często używany podczas sporządzania analizy technicznej. PKB jest sumą wszystkich wytworzonych dóbr oraz usług w danym kraju w ciągu roku. Raporty na temat PKB podawane są 3 razy w roku. Analiza fundamentalna skupia się głównie na 2 raportach podawanych przed głównym raportem podsumowującym.

Jak korzystać ze wskaźników ekonomicznych

 • Bacznie obserwuj zmiany wskaźników ekonomicznych i reaguj szybko, gdy zajdą zmiany, ponieważ rynek może zaregagować szybciej
 • Gdy występuje różnica pomiędzy wartością oczekiwaną przez ekonomistów, a wartością rzeczywistą wskaźnika, to jest bardzo prawdopodobne, że nastąpią duże zmiany w wartości waluty
 • Śledź wiadomości ekonomiczne i reaguj możliwe szybko na ważne wydarzenia ekonomiczne
 • 1 Czym jest analiza fundamentalna?
 • 2 Czym jest kalendarz ekonomiczny?
  • 2.1 Przykład użycia kalendarza ekonomicznego
 • 3 Najważniejsze wskaźniki ekonomiczne
  • 3.1 Stopy procentowe
  • 3.2 Bezrobocie
  • 3.3 Sprzedaż detaliczna
  • 3.4 Produkt Krajowy Brutto
 • 4 Jak korzystać ze wskaźników ekonomicznych

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here