Analiza Fundamentalna na rynku Forex

0
443
Analiza Fundamentalna forex

W ostatnich latach rynek Forex cieszy się coraz większym zainteresowaniem inwestorów i nie można wykluczyć, iż na przestrzeni kolejnych lat stanie się bardziej popularny od rodzimego rynku papierów wartościowych. Wraz ze wzrostem popularności rynku walutowego wzrasta również grono zwolenników fundamentalnego spojrzenia na obrót walutami. Czy słusznie?

Obecnie to jednak analiza techniczna odgrywa nadal główną rolę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez inwestorów rynku walutowego. Mimo, iż analiza techniczna zakłada, że „wszystko jest już zawarte w cenach”, to w momentach przełomowych na rynku takie stwierdzenie często traci swoją prawdziwość. Wtedy właśnie z pomocą inwestorowi przychodzi analiza fundamentalna. Czym ona tak naprawdę jest? W skrócie, to jedno z narzędzi oceny atrakcyjności danej inwestycji pod względem określenia oczekiwanej stopy zwrotu oraz ryzyka z niej płynącego. Analiza fundamentalna odnosi się przede wszystkim do rynku giełdowego i tym samym do wyceny wartości wewnętrznej spółek. Jednak rozwój rynków terminowych oraz OTC spowodował, że stosować można ją również na tych rynkach tyle, że w innej formie.

Na rynku walutowym analitycy zwracają uwagę przede wszystkim na główne czynniki mogące mieć wpływ na aprecjację lub deprecjację danej waluty. Każda zmiana kursu danej waluty w dłuższym terminie wynika z czynników ekonomicznych o charakterze fundamentalnym. Analiza fundamentalna na rynku walutowym skupia się przede wszystkim wokół prognozowania kursów na podstawie analizowania polityki pieniężnej oraz różnych wskaźników makroekonomicznych. Ważnymi składowymi są również bieżące wydarzenia (w tym wydarzenia nadzwyczajne) oraz wypowiedzi członków instytucji finansowych, polityków, ekonomistów i ekspertów.

Najważniejszymi wskaźnikami makroekonomicznym, uwzględnianymi przy analizowaniu walut są: stopy procentowe, PKB, inflacja, dane z rynku pracy, dane o sprzedaży oraz dane o produkcji. Inwestor, który chce na bieżąco znać te odczyty, może skorzystać z kalendarzy makroekonomicznych, które oferuje większość brokerów oraz firm inwestycyjnych. Dane w tych kalendarzach pojawiają się z lekkim opóźnieniem. Szanując powiedzenie, że informacja jest obecnie najważniejsza, agencje informacyjne dają do nich dostęp z pierwszej ręki, jednak jest on płatny. Koszty takiego dostępu są wysokie i raczej nie do udźwignięcia przez początkującego inwestora.

Polityka pieniężna ma bezpośredni wpływ na kursy walut. Można, zatem powiedzieć, że bankierzy centralni rozdają karty na rynku Forex. Decyzje w sprawie polityki pieniężnej kształtują długoterminowe spojrzenie na daną walutę. Z tej uwagi warto śledzić te decyzje oraz konferencje i komunikaty po posiedzeniach banków centralnych. Obecnie największy wpływ na rynki mają Janet Yellen (szefowa Fed) oraz Mario Draghi (szef ECB). W skali naszego kraju głównym rozgrywającym jest prezes NBP Marek Belka.

Analiza fundamentalna jest niezwykle ważnym narzędziem przy ocenie potencjału inwestycji. Początkujący na rynku Forex często zapominają o niej i kierują się wyłącznie wskazaniami analizy technicznej. Najlepszym rozwiązaniem jest połączenie tych dwóch technik, co może znacząco przyczynić się do poprawy wyników osiąganych przez inwestora.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here