ANALIZA FIBONACCIEGO ORAZ TEORIA FAL ELLIOTTA

forex

0
271
forex teoria

Teooria fal Eliota (EWT)

Ralph Nelson Elliott odniósł się do trzech ważnych aspektów ruchów cenowych w swej teorii: schematu, proporcji oraz czasu. Schemat odnosi się do kształtu fal lub ich kształtowania się, podczas gdy proporcje (stosunek między liczbami, w szczególności w odniesieniu do ciągu Fibonacciego) są użyteczne dla pomiaru fal. Aby użyć tej teorii w codziennych transakcjach kupiec powinien określić falę główną lub supercykl, zająć pozycję długą, aby potem sprzedać lub zająć pozycję krótką w miarę jak kształt fali zwalnia tempo i odwrócenie trendu jest nieuchronne.

 • Schemat Pięciu FalW najbardziej podstawowej postaci teoria fal Eliota twierdzi, iż cała aktywność rynkowa podąża za powtarzającym się rytmem pięciu fal w kierunkach trendu głównego, po których następują trzy fale korekcyjne (ruch „5-3”).Fale postępujące naprzód są oznaczone 1-2-3-4-5, zaś fale powracające to a-b-c. W fazie fal postępujących, fale 1, 3 i 5 to fale „impulsowe”, które poruszają się w kierunku trendu, podczas gdy fale 2 i 4 to fale „korekcyjne”. Po pięciofalowym postępie naprzód, następuje trzyfalowa korekta oznaczona a-b-c. W fazie fal korekcyjnych, fale ‚a’ i ‚c’ poruszają się w kierunku powracającym, podczas gdy fala ‚b’ zmierza w kierunku przeciwnym.

teoria-fal-elliotta

 • Uwaga: Na wykresie pokazanym powyżej ukazany jest trend rosnący i dlatego fale postępujące naprzód poruszają się w górę. W przypadku trendu spadkowego fale opadające będą określone jako 1-2-3-4-5, zaś fale wznoszące się opisane zostaną jako a-b-c.
 • Cykle falGdy trzyfalowa faza powracająca jest zakończona, wtedy kolejna pięciofalowa faza postępująca naprzód rozpoczyna się i tak bez końca, dopóki nie zaistnieje odwrócenie trendu. Łatwo wtedy zauważyć, iż każdy postęp pięciofalowy można zidentyfikować, jako pojedynczą falę postępującą. I podobnie, patrząc z większej perspektywy każda fala może zostać rozbita na mniejsze.Teoria fal Elita klasyfikuje fale zgodnie z długością cyklu, sięgając od Wielkiego Supercyklu, rozciągając się przez dekady, aż do stopnia subminuette obejmującego nie więcej niż kilka godzin. Jednakże, ośmiofalowy cykl pozostaje stały.

elliot-teoria

Uwaga: Największe dwie fale, w tym przypadku 1 i 2 mogą zostać podzielone na osiem mniejszych fal, które z kolei mogą zostać podzielone na 34 nawet jeszcze mniejszych fal. Dwie największe fale 1 i 2 to tylko pierwsze dwie fale w większym postępie pięciofalowym. Fala 3 tego następnego wyższego stopnia już zaraz ma się zacząć. 34 fale, które stanowią cykl, można rozbić na niższy stopień i stworzyć 144 fal.

Analiza Fibonacciego

Liczby Fibonacciego zapewniają matematyczną podstawę dla teorii fal Eliota. Proporcje Fibonacciego zostały użyte w wielu technicznych wskaźnikach a główny cel ich użycia w analizie technicznej to pomiar fal korekcyjnych.

 • Cechy charakterystyczne ciągu FibonacciegoSekwencja liczb Fibonacciego polega na tym, iż kolejna liczba ciągu jest sumą dwóch poprzednich:0+1=1, 1+1=2, 2+1=3, 3+2=5, 5+3=8, 8+5=13, 13+8=21, 21+13=34, 34+21=55, 55+34=89,…Ciąg ten posiada wiele interesujących własności:

  + Stosunek jakiejkolwiek liczby w ciągu do kolejnej oscyluje wokół 0,618 lub 61,8% (złota proporcja) po pierwszych 4 liczbach. Na przykład: 34/55 = 0,618

  + Stosunek jakiejkolwiek liczby, do liczby, która znajduje się dwa miejsca na prawo oscyluje wokół 0,382 lub 38,2%. Na przykład: 34/89 = 0,382

  + Stosunek jakiejkolwiek liczby do liczby, która znajduje się trzy miejsca na prawo oscyluje wokół 0,236 lub 23,6%. Na przykład: 21/89 = 0,236

  Te związki pomiędzy każdą liczbą w ciągu stanowią podstawę dla powszechnych proporcji, używanych do prześledzenia ruchów cenowych podczas danego trendu, tj. zniesienia cen i ich rozszerzenia.

 • Fibonacci Price Retracements/ Zniesienia cen FibonacciegoZniesienie jest ruchem cenowym, który znosi część wcześniejszego ruchu. Zwykle w przypadku danych akcji dojdzie do zniesienia na jednym z trzech poziomów Fibonacciego – 38,2%, 50%, oraz 61,8%. Zniesienia cen Fibonacciego są określane przy pomocy analizy poprzedniego zwrotu z wartości niskiej na wysoką, aby zidentyfikować możliwe poziomy wsparcia w miarę jak rynek spada po osiągnięciu wysokiego poziomu.Zniesienia są również określane przy pomocy analizy poprzedniego zwrotu z wartości wysokiej na niską, używając tych samych proporcji, w poszukiwaniu możliwych poziomów oporu w miarę jak rynek osiąga coraz wyższy poziom po wcześniejszym spadku.

fibonnacci

 • Fibonacci Price Extensions/ Rozszerzenia cen FibonacciegoRozszerzenia cen Fibonacciego są używane przez kupców, aby określić obszary, na których chcieliby osiągnąć zyski na kolejnym etapie trendu zwyżkującego lub spadkowego. Procentowe poziomy rozszerzenia zostają naniesione, jako poziome linie powyżej lub poniżej poprzednimi ruchami trendu. Najbardziej popularnym poziomami rozszerzenia są 61.8%, 100,0%, 138,2% oraz 161,8%.
 • PoradyW rzeczywistości często trudno jest określić poprawny schemat fal Eliota a i ceny nie zawsze zachowują się zgodnie z nim. Dlatego zaleca się kupcowi, aby nie polegał wyłącznie na proporcjach Fibonacciego, lecz używał ich w połączeniu z narzędziami technicznymi.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here